Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων σε Κοινότητες του Δήμου Σκύδρας

Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων σε Κοινότητες του Δήμου Σκύδρας
24 Αυγούστου, 2023

Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων σε Κοινότητες του Δήμου Σκύδρας

Ο Δήμος Σκύδρας ανακοινώνει ότι στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 21
Αυγούστου 2023 υπογράφτηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου με
τίτλο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΛΗΣ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ, ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ.
Το έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό 394.000,00 € κι αφορά την
ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων που ανήκουν στα αγροκτήματα
Κοινοτήτων Καλής, Καλλίπολης και Προφήτη Ηλία του Δήμου
Σκύδρας.
Το συνολικό μήκος του οδικού έργου είναι 3.595,175 μέτρα.
Συγκεκριμένα θα είναι :
 Αγροτική οδός μήκους 840.75μ.που χωροθετείται νότια του
οικισμού Καλής, συνολικού πλάτους 4,00 μέτρων.
 Αγροτική οδός μήκους 1.362,64 μ. που χωροθετείται βόρεια
του οικισμού Καλλίπολης συνολικού πλάτους 4,00 μέτρων.
 Αγροτικές οδοί μήκους 1.391,785 μ. που χωροθετούνται νότια
του οικισμού Προφήτη Ηλία συνολικού πλάτους 4,00 μέτρων.
Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και εθνικούς
πόρους.
Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου, μετά την υπογραφή της
σύμβασης, δήλωσε τα εξής:

Ο προγραμματισμός και οι διεκδικήσεις μας αποδίδουν και φέρνουν
σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα σ΄όλους τους τομείς. Η
ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στις Κοινότητες Καλής,
Καλλίπολης και Προφήτη Ηλία είναι ένα ακόμη αξιόλογο έργο που
επιβεβαιώνει τη στήριξή μας στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα
της οικονομίας μας που αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης του
τόπου μας.
Το συγκεκριμένο έργο που ξεκινάει σύντομα κι ολοκληρώνεται σε
διάστημα έξι μηνών βελτιώνει το αγροτικό δίκτυο της περιοχής
εξυπηρετώντας τους συμπολίτες μας αγρότες αλλά κι όλους όσοι το
χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις και τις εργασίες τους.
Ευχαριστώ τα στελέχη μας και τους συνεργάτες μου που
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των οραμάτων μας για
ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για όλη την κοινωνία μας. Μαζί
συνεχίζουμε!

Σχόλια