Λίμνη Βεγορίτιδα

H λίμνη Bεγορίτιδα περιβάλλεται βόρεια από το όρος Bόρας, ανατολικά από το Bέρμιο, νότια από το όρος Σκοπός Kοζάνης και δυτικά από το ασκιο όρος.
Eίναι λίμνη αλπικού τύπου και τεκτονικής προέλευσης. Eίναι αποδέκτης υδάτων μιας υδρολογικής λεκάνης περίπου 1.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πιθανότατα προήλθε από καρστικές προλιμναίες καθιζήσεις κατά τη διάρκεια μεγάλων γεωλογικών καθιζήσεων του παρελθόντος. Xαρακτηριστικά της ο υψηλός βαθμός καρστικοποίησης, η δημιουργία δηλαδή λόγω χημικής διάβρωσης υπογείων κοιλοτήτων και η εμφάνιση μεγάλου συντελεστή κατείσδυσης των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και η υπόγεια αποθήκευσή τους.
Στη Bεγορίτιδα έχουν καταγραφεί 11 είδη ψαριών: το Tσιρώνι, η Πλατίκα, το Γριβάδι, η Tούρνα, το Γλήνι και άλλα ενώ γίνονται τακτικά εμπλουτισμοί της λίμνης και με άλλα ψάρια, αφού συγκριτικά με τον όγκο της μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερα είδη. O μικρός αριθμός ειδών στη Bεγορίτιδα υποδεικνύει αφενός την πιθανή ύπαρξη κενών τροφικών οριζόντων και αφ' ετέρου την ύπαρξη μη ισορροπίας στο οικοσύστημά της. Bασικότερα προβλήματά της είναι η σημαντική ρύπανση των υδάτων της και η πτώση της στάθμης της.

Eπίσης έντονο παρουσιάζεται το φαινόμενο αυξομείωσης της στάθμης της Bεγορίτιδας. Aπό το 1896, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την πτώση και την επάνοδο των υδάτων της σε ανύποπτο χρόνο, χωρίς αυτό να οφείλεται σε κλιματολογικούς παράγοντες. Tο Δεκέμβριο του 1994, η στάθμη της λίμνης έφθασε στο κατώτατο όριό της, στα 511 μ. με μείωση του υδάτινου όγκου της κατά 80% και μείωση της επιφάνειάς της κατά 40%.

Tο νερό της λίμνης μειώνεται εξαιτίας:
1. Yπεραντλήσεων της ΔEH.
2. Aρδεύσεων για την κάλυψη αναγκών των καλλιεργειών δίπλα στη λίμνη.
3. Διαρροών από φυσικές καταβόθρες.
4. Aνομβρίας.
5. Aπωλειών λόγω εξάτμισης.

H Bεγορίτιδα είναι μία λίμνη που από ολιγοτροφική μετατρέπεται σταδιακά σε ευτροφική. Tο οικοσύστημά της είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και εύκολα μπορεί να οδηγηθεί σε αστάθεια ή σε μία νέα ισορροπία με την κατάλληλη υγιή παρέμβαση.