ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλες οι πληρωμές των 1,2 δισ. ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλες οι πληρωμές των 1,2 δισ. ευρώ
10 Ιανουαρίου, 2023

ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλες οι πληρωμές των 1,2 δισ. ευρώ

Το ποσό των 1.202.541.420,66 ευρώ πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 19 Δεκεμβρίου 2022 έως και τις 5 Ιανουαρίου 2023 σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών αφορά τις άμεσες ενισχύσεις (βασική ενίσχυση, πρασίνισμα, συμπληρωματικά ποσά ενίσχυσης σε νέους σε ηλικία), τα γεωργοπεριβαλλοντικά (Κομφούζιο, Νιτρορύπανση, προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες, παραδοσιασιακός ελαιώνας Άμφισσας, διατήρηση αμπελώνα Θήρας κ.ά), καθώς και της εξισωτικής αποζημίωσης (εξισωτική ορεινών, εξισωτική εκτός ορεινών, εξισωτική ειδικών μειονεκτημάτων).

Σχόλια