Χοίροι: Εγκρίθηκε πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλης και της Φυσαλιδώδους Νόσου

Χοίροι: Εγκρίθηκε πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλης και της Φυσαλιδώδους Νόσου
25 Απριλίου, 2023

Χοίροι: Εγκρίθηκε πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλης και της Φυσαλιδώδους Νόσου

Στη διατήρηση του καθεστώτος ως «επίσημα απαλλαγμένου από την κλασική πανώλη των χοίρων κράτους μέλους της ΕΕ», καθώς και στην έγκαιρη διάγνωση κρουσμάτων Κλασικής Πανώλους των Χοίρων και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων, στοχεύει το πρόγραμμα επιτήρησης, το οποίο εγκρίθηκε για το 2023.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τη διαρκή ενημέρωση και εγρήγορση των κατόχων/ιδιοκτητών ζώων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων και όλων των εμπλεκόμενων κτηνιατρικών αρχών και φορέων, καθώς και τη διατήρηση της τεχνογνωσίας των κτηνιατρικών εργαστηρίων, όσον αφορά στις μεθόδους και τεχνικές διάγνωσης της Κλασικής Πανώλους των Χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων (ΦΝΧ), με σκοπό την γρήγορη και αξιόπιστη εξαγωγή αποτελεσμάτων.

Που εφαρμόζεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλες τις χοιροτροφικές εκτροφές, συμβατικές και βιολογικές, και σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Η Κεντρική Αρμόδια Αρχή διαθέτει στοιχεία του αριθμού των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας και των δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να επιτυγχάνεται επαρκής επιτήρηση για το νόσημα στο σύνολο της επικράτειας. Οι στόχοι της επιτήρησης θα κοινοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην αρχή κάθε έτους. Η υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος αποτελεί υποχρέωση των Κτηνιατρικών Αρχών της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την ομαλή διακίνηση χοιρινών και των προϊόντων τους.

 

ΠΗΓΗ

 

 

Σχόλια