Κατάσχεση πολεμικού όπλου ΤΑ Βέροιας

Κατάσχεση πολεμικού όπλου ΤΑ Βέροιας
23 Αυγούστου, 2023

Κατάσχεση πολεμικού όπλου ΤΑ Βέροιας

Σχόλια