“Έλεγχος Υγείας ΚΑΠ”: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την διατήρηση των ενισχύσεων στους καπνοπαραγωγούς

“Έλεγχος Υγείας ΚΑΠ”: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την διατήρηση των ενισχύσεων στους καπνοπαραγωγούς
20 Νοεμβρίου, 2008

“Έλεγχος Υγείας ΚΑΠ”: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την διατήρηση των ενισχύσεων στους καπνοπαραγωγούς

Θετικά για την ελληνική γεωργία ήταν τα αποτελέσματα του αποκαλούμενου και "ελέγχου υγείας" της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ. Γιάννης Γκλαβάκης μετά το πέρας της ψηφοφορίας δήλωσε ικανοποιημένος, καθώς οι τροπολογίες του στα επίμαχα θέματα των ενισχύσεων καπνού, των "ελάχιστων απαιτήσεων", της διαφοροποίησης, των ειδικών δικαιωμάτων κτηνοτροφίας εγκρίθηκαν ικανοποιώντας σε μεγάλο ποσοστό τις ελληνικές θέσεις. Συγκεκριμένα: · Διαγράφηκε το επίμαχο άρθρο που προέβλεπε την μεταφορά 50% των ενισχύσεων καπνού στον Πυλώνα ΙΙ για την αγροτική ανάπτυξη. Ουσιαστικά αυτό θα σήμαινε την μείωση κατά το ήμισυ του εισοδήματος των ευρωπαίων καπνοπαραγωγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ευρωβουλευτής της ΝΔ ήταν ο μόνος Έλληνας ευρωβουλευτής που κατέθεσε τροπολογία για την διαγραφή του άρθρου. Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Γκλαβάκης η μάχη για τον καπνό θα κριθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. · Καθίστανται προαιρετικές οι "ελάχιστες απαιτήσεις" για την μη χορήγηση ενισχύσεων σε αγρότες. Συγκεκριμένα, η αρχική πρότασή της Κομισιόν έθετε ορισμένες υποχρεωτικές "ελάχιστες απαιτήσεις" για την χορήγηση άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες που θα απέκλειε τους αγρότες που λαμβάνουν ετησίως πόσα μικρότερων των 250 ευρώ. Όπως σχολίασε ο κ. Γκλαβάκης, για τη χώρα μας αυτό θα είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις καθώς το 20% περίπου των αγροτών μας υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία, δηλαδή 185.200 αγρότες. · Μειώνεται η σταδιακή αύξηση της διαφοροποίησης. Η Κομισιόν είχε προτείνει αρχικά αυξήσεις στην διαφοροποίηση (παρακράτηση των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνουν οι γεωργοί) που κυμαίνονταν ανάλογα με το ύψος των ενισχύσεων από 2% - 17%. Μετά από συμβιβασμό οι αυξήσεις στην διαφοροποίηση κυμαίνονται από 1%-2%. · Διατηρείται το υφιστάμενο καθεστώς στα ειδικά δικαιώματα (κτηνοτροφίας) τα οποία εξακολουθούν να μπορούν να ενεργοποιούνται χωρίς την αντίστοιχη κατοχή γης. Σημειωτέον ότι η πλειοψηφία των ελλήνων κτηνοτρόφων δεν διαθέτει ιδιόκτητους βοσκότοπους αλλά τους ενοικιάζουν. · Εξαιρούνται από τα μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας οι αγρότες που λαμβάνουν ετησίως ενισχύσεις έως 5.000 ευρώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει εγγυημένες ενισχύσεις για το 85% των ελλήνων δικαιούχων, δηλαδή 778.900 αγρότες.

Σχόλια