Ένταξη στο ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2007 – 2013, του έργου κατασκευής των κόμβων νέας εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς

Ένταξη στο ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2007 – 2013, του έργου κατασκευής των κόμβων νέας εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς
25 Φεβρουαρίου, 2009

Ένταξη στο ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2007 – 2013, του έργου κατασκευής των κόμβων νέας εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς

Σχόλια