Έρευνα Κέντρου Ερευνών και Τεκμηρίωσης ΟΛΜΕ

Έρευνα Κέντρου Ερευνών και Τεκμηρίωσης ΟΛΜΕ
16 Μαΐου, 2008

Έρευνα Κέντρου Ερευνών και Τεκμηρίωσης ΟΛΜΕ

Η Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου της Γ’ λυκείου είναι το χειρότερο βιβλίο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους 1.475 καθηγητές που απάντησαν στην έρευνα του Κέντρου Ερευνών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ. Γενικά η εικόνα που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα βιβλία συνολικά είναι πολύ αρνητική. Μόνο στο θέμα της επιστημονικής εγκυρότητας τα βιβλία κρίνονται κάπως ικανοποιητικά (αγγίζοντας το όριο 66%), ενώ υπάρχουν βιβλία που ελέγχονται για την επιστημονική τους εγκυρότητα. Σε όλα όμως τα υπόλοιπα θέματα που ερευνήθηκαν η βαθμολογία των καθηγητών για τα βιβλία είναι από μέτρια έως πολύ κακή. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την άποψη ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στο ότι τα βιβλία οξύνουν, αντί να αμβλύνουν, τις συνέπειες των κοινωνικών ανισοτήτων. Η ύλη των βιβλίων δεν μπορεί να καλυφθεί, η κριτική σκέψη των μαθητών δεν προάγεται, η μορφή των βιβλίων δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος. Τέλος, όπως αναφέρεται στην έρευνα, τα βιβλία απέχουν πολύ από το να καλύπτουν τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και να ανταποκρίνονται στη δυνατότητα που έχουν οι μαθητές της αντίστοιχης ηλικίας να προσλαμβάνουν τη γνώση που τους παρέχεται.
Στο Γυμνάσιο δέχονται έντονα αρνητική κριτική τα Αρχαία από Πρωτότυπο και των τριών τάξεων, τα βιβλία της Ιστορίας και των τριών τάξεων, τα βιβλία της Φυσικής και των δύο τάξεων όπου διδάσκεται το μάθημα, τα Γερμανικά της Α’ και τα Καλλιτεχνικά.
Στο Λύκειο τα δύο νέα βιβλία, Αρχές Φιλοσοφίας της Β’ και Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου της Γ’, κρίνονται πολύ αρνητικά από τους καθηγητές, με βαθμολογία 44,7% για το πρώτο και 32,5% για το δεύτερο. Το βιβλίο της Ιστορίας, μάλιστα, δέχεται την πιο αρνητική κριτική απ’ όλα τα βιβλία γυμνασίου και λυκείου.

Σχόλια