«Όλοι μας, πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να ξεπεράσουμε την κρίση χωρίς μεγάλα προβλήματα»

«Όλοι μας, πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να ξεπεράσουμε την κρίση χωρίς μεγάλα προβλήματα»
24 Φεβρουαρίου, 2009

«Όλοι μας, πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να ξεπεράσουμε την κρίση χωρίς μεγάλα προβλήματα»

Σχόλια