18 Μαρτίου 2024 Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Ρευματικών Παθήσεων

18 Μαρτίου 2024  Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Ρευματικών Παθήσεων
15 Μαρτίου, 2024

18 Μαρτίου 2024 Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Ρευματικών Παθήσεων

Έγκαιρη διάγνωση και ψυχολογική στήριξη

φέρνουν αποτέλεσμα

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα δεδομένα για
την επίπτωση (αριθμός νέων περιπτώσεων/έτος) και για
τον επιπολασμό (αριθμός συνολικών περιπτώσεων/έτος)
των χρόνιων αυτών νοσημάτων.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2024. Η 18 η Μαρτίου έχει ορισθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών
Ρευματικών Νοσημάτων από την Ευρωπαϊκή Παιδορευματολογική Εταιρεία (PReS) και
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Παιδιά με Αρθρίτιδα (ENCA). Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη
στην ενημέρωση του κοινού για τα Νεανικά Ρευματικά Νοσήματα και στην
ευαισθητοποίησή του σχετικά με τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης από τους
κατάλληλα εκπαιδευμένους ιατρούς, ώστε να παρέχεται στα παιδιά η βέλτιστη
διεπιστημονική περίθαλψη.
Οι «Ρευματοπάθειες» ή χρόνια ρευματικά νοσήματα (παθήσεις) προσβάλλουν κυρίως το
μυοσκελετικό σύστημα και διαδράμουν με εξάρσεις και υφέσεις. Κοινό χαρακτηριστικό
τους είναι μια χρόνια άσηπτη φλεγμονή του συνδετικού ιστού, που υπάρχει άφθονος στο
σύστημα αυτό. Άσηπτη σημαίνει ότι  δεν εντοπίζεται κάποιο μικρόβιο ή ιός ή άλλος
παράγοντας που πυροδοτεί και διατηρεί αυτή την απάντηση του ανοσιακού (αμυντικού)
συστήματος σε ένα ή περισσότερα άγνωστα ερεθίσματα. Όταν πρωτοεμφανίζονται σε
ασθενείς κάτω των 18 ετών, ονομάζονται Νεανικά Ρευματικά Νοσήματα (ΝΡΝ).
«Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα δεδομένα για την επίπτωση (αριθμός νέων
περιπτώσεων/έτος) και για τον επιπολασμό (αριθμός συνολικών περιπτώσεων/έτος) των
χρόνιων αυτών νοσημάτων», επισημαίνει η Μαρία Τραχανά, Πρόεδρος της Ελληνικής
Παιδορευματολογικής Εταιρείας. «Σύμφωνα με τα παγκόσμια επιδημιολογικά δεδομένα, η
εκδήλωση των ΝΡΝ αποδίδεται σε συνδυασμό γενετικής προδιάθεσης και
περιβαλλοντικών επιδράσεων και επομένως η επίπτωση και ο επιπολασμός τους διαφέρει
ανά γεωγραφική περιοχή και φυλή».
Η κλινική τους εικόνα «δεν αποτελεί μικρογραφία των αντίστοιχων νοσημάτων των
ενηλίκων και η θεραπεία τους σήμερα, όπως και στους ενήλικες, είναι στοχευμένη και
αποβλέπει στην καταστολή της άσηπτης φλεγμονής και όχι μόνο στην ανακούφιση από τα
συμπτώματα» εξηγεί η Πολυξένη Πρατσίδου-Γκέρτση, Πρόεδρος της Επιστημονικής
Επιτροπής της Ομοσπονδίας ΡΕΥΜΑΖΗΝ. «Επιπλέον, όπου απαιτείται, εφαρμόζεται
φυσικοθεραπεία ή ειδικό ασκησιολόγιο στο σπίτι για τη διατήρηση της σωματικής
λειτουργικότητας και των καθημερινών δραστηριοτήτων σε επίπεδο ίδιο με των
συνομηλίκων τους. Παράλληλα –όπου απαιτείται– η οικογένεια στηρίζεται ψυχολογικά για
τη συμβίωση με το χρόνιο ρευματικό νόσημα».
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και Επαγγελματικής Ένωσης
Ρευματολόγων Ελλάδος, Δημήτρης Καρόκης αναφερόμενος από την πλευρά του στην
Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Ρευματικών Νοσημάτων, τόνισε: «Τα Νεανικά Ρευματικά
Νοσήματα είναι μια ομάδα σπάνιων χρόνιων φλεγμονωδών καταστάσεων. Αυτό σημαίνει
ότι επιμένουν για πολλά χρόνια και συχνά συνεχίζονται μέχρι και την ενήλικη ζωή. Τα

συχνότερα Νεανικά Ρευματικά Νοσήματα στη χώρα μας είναι η Νεανική Ιδιοπαθής
Αρθρίτιδα (NIA), οι Νεανικές Συστηματικές Αγγειίτιδες και ο Νεανικός Συστηματικός
Ερυθηματώδης Λύκος. Δεν υπάρχουν ακόμη επιδημιολογικά δεδομένα για τη συχνότητά
τους στην Ελλάδα. Η ΝΙΑ υπολογίζεται ότι προσβάλλει 1 στα 1.000 περίπου παιδιά κάτω
των 18 ετών και ανήκει στα 10 συχνότερα χρόνια νοσήματα των ανηλίκων. Είναι όμως
περίπου 10 φορές πιο σπάνια από το αντίστοιχο νόσημα των ενηλίκων, τη Ρευματοειδή
Αρθρίτιδα. Η συνηθέστερη όμως μορφή ρευματοπάθειας στα παιδιά είναι η ρευματοειδής
αρθρίτιδα. Παρουσιάζει την ίδια περίπου συχνότητα με τον Νεανικό Σακχαρώδη Διαβήτη
και την Παιδική Επιληψία».
Νεανικά Ρευματικά Νοσήματα Ετήσια επίπτωση (παιδιά)
Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα 2-20 / 100.000
Νεανικές Συστηματικές Αγγειίτιδες (ΝΣΑ)‏ 5 / 100.000
Νεανικός Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος 0,3-2,22 / 100.000
Νεανική Δερματομυοσίτιδα 0,2–1,7 / 100.000
Νεανικό Σκληρόδερμα
- Τοπικό
- Συστηματικό

2,7 / 100.000
0,45–1,9 / 100.000

Στοιχεία από μελέτες για την ετήσια επίπτωση των νεανικών ρευματικών νοσημάτων στα παιδιά παγκοσμίως
Links για αξιόπιστη πληροφόρηση στα Νεανικά Ρευματικά Νοσήματα: Παιδικός
Αντιρευματικός Αγώνας Β. Ελλάδος – www.paa.gr , Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων Παιδιών με
Χρόνιες Ρευματοπάθειες – www.sygopaa.gr , Διεθνής Οργάνωση Παιδορευματολογίας –
www.printo.it (για οικογένειες)
Λίγα λόγια για την ΕΡΕ – ΕΠΕΡΕ
Ιδρύθηκε το 1960 ως «Ελληνική Εταιρεία Ρευματολογίας και Υδροθεραπείας». Μετονομάσθηκε το
1970 σε «Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία». Το 2012 καθιερώθηκε ως «Ελληνική Ρευματολογική
Εταιρεία & Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ – ΕΠΕΡΕ)». Πρόκειται για
Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο αποτελεί τον
θεσμικό εκπρόσωπο της ιατρικής ειδικότητας της Ρευματολογίας στην Ελλάδα, καθώς και των
Ελλήνων Ρευματολόγων.

Σχόλια