19η Συνδιάσκεψη του Χάρτη Ενέργειας

19η Συνδιάσκεψη του Χάρτη Ενέργειας
28 Νοεμβρίου, 2008

19η Συνδιάσκεψη του Χάρτη Ενέργειας

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008, θα λάβει χώρα η 19η Συνδιάσκεψη του Χάρτη Ενέργειας, η οποία φιλοξενείται από την Ελληνική Κυβέρνηση, στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Οι εργασίες της μονοήμερης Συνδιάσκεψης ξεκινούν στις 09:00. Η Συνδιάσκεψη του Χάρτη Ενέργειας θα φέρει κοντά πάνω από 50 κράτη και διεθνείς οργανισμούς, για να συζητηθούν ορισμένες από τις τρέχουσες προκλήσεις που αφορούν τις χώρες του Χάρτη Ενέργειας. Η Συνδιάσκεψη συμβαίνει σε μία περίοδο στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία και τη διεθνή ενεργειακή αγορά. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε υψηλό επίπεδο αξιωματούχων σε ένα πολύ σημαντικό φόρουμ, το οποίο ενώνει χώρες ενεργειακούς παραγωγούς και καταναλώτριες χώρες από την Ευρασία, την Ασία-Ειρηνικό, και τη Μεσόγειο για να εξετάσει το δυναμικό ενεργειακό περιβάλλον που απασχολεί τώρα τις κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τομέα. Στην πρωινή συνεδρίαση, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Φώλιας θα προεδρεύσει στην ενότητα για τον ουσιαστικό ρόλο των χωρών διέλευσης ενέργειας, όπως η Ελλάδα, οι οποίες παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στις διεθνείς ενεργειακές σχέσεις. Σε άλλη ενότητα του συνεδρίου, η προσοχή θα επικεντρωθεί στην τρέχουσα εργασία που έχει αναλάβει ο «Χάρτης Ενέργειας» για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και αποδοτικότητας, όπως και για τις φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια, ο «Χάρτης Ενέργειας» έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη καινοτόμων, αποτελεσματικών και πρακτικών λύσεων στα αναδυόμενα ζητήματα της ενεργειακής αγοράς. Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν ενισχύσει τη δυνατότητα των κρατών μελών να οικοδομήσουν ανθεκτικότερες σχέσεις συνεργασίας γύρω από τα ενεργειακά ζητήματα. Στο τελευταίο μέρος του προγράμματος θα εξεταστεί το πως ο «Χάρτης Ενέργειας» μπορεί να υποστηριχτεί στις τρέχουσες δραστηριότητές του για να αναπτύξει τις κοινές λύσεις για να αντιμετωπισθούν τις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινές διεθνείς αγορές ενέργειας. Ο ρόλος της Ελλάδας στην 19η Συνδιάσκεψη του Χάρτη Ενέργειας Η διοργάνωση της 19ης Συνδιάσκεψης του Χάρτη Ενέργειας αποτελεί για τη χώρα μας μια επιβεβαίωση του κομβικού της ρόλου στον τομέα της ενέργειας, στο σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αντανακλά την ενεργή συμμετοχή της σε όλα τα διεθνή φόρα που της επιτρέπουν να προωθεί τη διεθνή ενεργειακή της πολιτική. Το ετήσιο αυτό γεγονός διοργανώνεται για δεύτερη φορά εκτός της έδρας του Χάρτη (Βρυξέλλες). Αναμένεται εκπροσώπηση και από τις 51 χώρες του Χάρτη, γεγονός που παρατηρείται για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας θα προεδρεύσει στο πολιτικό μέρος της Συνδιάσκεψης με κεντρικό τίτλο, «Γέφυρες και Οδοί από τους παραγωγούς-στους καταναλωτές».

Σχόλια