Ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές

Ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές
16 Σεπτεμβρίου, 2008

Ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές

Σε 97,7 εκατ.ευρώ ανήλθε η αξία των ακάλυπτων επιταγών τον Αύγουστο του 2008, σημείωνοντας μείωση 7,10% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε τεμάχια οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε 9.140 σημειώνοντας μείωση 11,78% σε σχέση με τον περασμένο μήνα. Όμως σε σχέση με τον Αύγουστο του 2007 οι ακάλυπτες επιταγές σημείωσαν αύξηση 52,56% σε τεμάχια και 59,33% σε αξία. Την χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2008 οι ακάλυπτες επιταγές σε τεμάχια ήταν 67.126 και σε αξία 714 εκατ.ευρώ.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές τον Αύγουστο του 2008 ανήλθαν σε τεμάχια σε 10.843 και σε αξία 13,6 εκατ.ευρώ σημειώνοντας μείωση 0,78% και 4,61% αντίστοιχα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Την χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2008 οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 78.694 σε τεμάχια και σε 11,5 εκατ.ευρώ σε αξία.

Σχόλια