Αντίποινα των ΗΠΑ εις βάρος ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων

Αντίποινα των ΗΠΑ εις βάρος ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων
18 Φεβρουαρίου, 2009

Αντίποινα των ΗΠΑ εις βάρος ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων

Την άμεση κινητοποίηση της Κομισιόν ζήτησε ο Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Καθηγητής κ. Γιώργος Παπαστάμκος, προκειμένου να αποτραπεί η ενεργοποίηση των νέων εμπορικών αντιποίνων των ΗΠΑ εις βάρος ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων. Ως γνωστόν, η απαγόρευση εισαγωγής ορμονούχου βοείου κρέατος στην ΕΕ είναι σε ισχύ από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Συνεπεία δυσμενούς για την ΕΕ απόφανσης των δικαιοδοτικών οργάνων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), επετράπη στις ΗΠΑ και στον Καναδά, το 1999, να ενεργοποιήσουν εμπορικά αντίμετρα εις βάρος ευρωπαϊκών προϊόντων αξίας 116,8 δις ευρώ. Προσφάτως, η απελθούσα αμερικανική κυβέρνηση εξήγγειλε την κλιμάκωση των αντιμέτρων, προκειμένου να πιέσει την ΕΕ να άρει την απαγόρευση εισαγωγής. Βάσει των νέων μέτρων (μέτρα "καρουσέλ"), οι ΗΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα να αναθεωρούν ανά εξάμηνο και να διευρύνουν τη λίστα των θιγομένων προϊόντων με προφανείς τις εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες εις βάρος των ευρωπαίων παραγωγών και εξαγωγέων. Στο πεδίο εφαρμογής των αντιποίνων συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, η κομπόστα ροδακίνου επί της οποίας θα επιβληθεί δασμός 100% από 23/3/09 στην περίπτωση ενεργοποίησης των νέων κυρώσεων. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ζήτησε από την Επιτροπή, η οποία είναι, εξάλλου, αρμόδια για τις διαβουλεύσεις και την επίλυση των εμπορικών διαφορών, να τον ενημερώσει για τα αποτελέσματα των έως τώρα ενεργειών της προκειμένου να αποτρέψει τη θέση σε ισχύ των ως άνω αντιποίνων. Ζήτησε σε κάθε περίπτωση από την Κομισιόν, σε περίπτωση που οι διμερείς διαβουλεύσεις αποβούν άκαρπες, να οδηγήσει την ευρω-ατλαντική διαφορά ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων του ΠΟΕ, δεδομένου του σαφώς μη συμβατού χαρακτήρα των νέων αμερικανικών μέτρων με τους κανόνες του ΠΟΕ. Κατά τον κ. Παπαστάμκο, η απαγόρευση εισαγωγής στην ΕΕ ορμονούχου βοείου κρέατος προέλευσης ΗΠΑ και Καναδά δεν συνιστά εμπορικό προστατευτικό μέτρο. Επιβάλλεται για λόγους προστασίας των ευρωπαίων πολιτών και αντιστοιχίας με τους αυστηρούς κανόνες ασφαλείας που ισχύουν εντός της ΕΕ. Πέραν τούτου, η αντίδραση των ΗΠΑ προσκρούει στη θεμελιώδη αρχή της αναλογικότητας.

Σχόλια