Απίστευτο: Πληρώναμε εκατομμύρια τους οίκους αξιολόγησης για να μας… χρεοκοπήσουν

Απίστευτο: Πληρώναμε εκατομμύρια τους οίκους αξιολόγησης για να μας… χρεοκοπήσουν
7 Μαρτίου, 2014

Απίστευτο: Πληρώναμε εκατομμύρια τους οίκους αξιολόγησης για να μας… χρεοκοπήσουν

Η Ελλάδα την κρίσιμη περίοδο 2009 – 2013 που βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας πλήρωνε εκατομμύρια ευρώ στους οίκους αξιολόγησης προκειμένου να κατατάξουν την οικονομία της χώρας στην κατηγορία... σκουπίδια.
Τα στοιχεία για τις εν λόγω πληρωμές διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, που θεωρεί ότι είναι εφικτή η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές το 2014 .
Το έγγραφο υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΔΔΗΧ Στυλιανό Παπαδόπουλο, ο οποίος σπεύδει να επισημάνει ότι «στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που γίνεται την τελευταία περίοδο για την εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, το υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις των δαπανών για τη συνεργασία με τους οίκους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας» και ότι οι μειώσεις αυτές κυμαίνονται σε σχέση με το 2010, μεταξύ 48% και 82%.
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι καταβλήθηκαν τα εξής ποσά, κατ΄έτος:
Το 2013 έγιναν πληρωμές στους οίκους
• MOODY'S: 50.500 USD
• FITCH RATINGS: 41.000 GBP
• STANDARD AND POOR'S: 137.700 EUR
• R&I RATINGS: 2.000.000 JPY
To 2012 έγιναν πληρωμές στους οίκους
• MOODY'S: 50.500 USD
• FITCH RATINGS: 41.000 GBP
• STANDARD AND POOR'S: 135.000 EUR
Το 2011 έγιναν πληρωμές στους οίκους
• R&I RATINGS: 2.000.000 JPY
• FICH RATINGS: 84.201,74 GBP
• MOODY'S: 2.900 USD
Το 2010 έγιναν πληρωμές στους οίκους
• MOODY'S: 280.650 USD
• R& I RATINGS: 2.000.000 JPY
• FITCH RATINGS: 79.500 GBP
• STANDARD AND POOR'S: 270.000 EUR
Το 2009 έγιναν πληρωμές στους οίκους
• STANDARD AND POOR'S: 540.000 EUR
• R&I RATINGS: 2.000.000 JPY
• MOODY'S: 16.500 USD
• FITCH RATINGS: 79.340,63 GBP
Το σύνολο των πληρωμών, ανά νόμισμα, το χρονικό διάστημα 2009-2013 ανήλθε σε 1.082.700 ευρώ (EUR), 8.000.000 γιεν Ιαπωνίας (JPY), 401.050 δολάρια (USD) και 325.042,37 λίρες Αγγλίας (GBP).
Στο έγγραφο προς τη Βουλή ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ επισημαίνει ότι οι εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι οίκοι που προσφέρουν κυρίως συμβουλευτικές ανεξάρτητες και έγκυρες υπηρεσίες. Αξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα των δανειζομένων (ιδιωτών, επιχειρήσεων, κρατών) καθώς και τα χρεόγραφα που εκδίδουν οι δανειζόμενοι, παρέχουν σχετικές πληροφορίες υπέρ των ενδιαφερομένων ώστε να λαμβάνουν ασφαλέστερες χρηματοδοτικές αποφάσεις.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Σχόλια