Αραμπατζής – Ελληνική Ζύμη: Οι εξαγωγές έφεραν άνοδο τζίρου 34,2% -Που επενδύει 5 εκατ. ευρώ φέτος

Αραμπατζής – Ελληνική Ζύμη: Οι εξαγωγές έφεραν άνοδο τζίρου 34,2% -Που επενδύει 5 εκατ. ευρώ φέτος
24 Ιουλίου, 2023

Αραμπατζής – Ελληνική Ζύμη: Οι εξαγωγές έφεραν άνοδο τζίρου 34,2% -Που επενδύει 5 εκατ. ευρώ φέτος

Οι επιδόσεις του 2022 και οι στόχοι και οι προοπτικές για την τρέχουσα χρονιά

Σημαντική ενίσχυση μεγεθών κατόρθωσε το 2022 η Ελληνική Ζύμη (ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΤΡΟΦΙΜΩΝ), με κινητήρια δύναμη το κανάλι των εξαγωγών.

Στα 120 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Συγκεκριμένα η εταιρεία κατέγραψε σημαντική αύξηση πωλήσεων της τάξεως του 34,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε € 120,1 εκ., διατηρώντας την ηγετική θέση στον τομέα δραστηριότητάς της. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε € 14,7 εκατ. έναντι € 11,1 εκατ. το 2021

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 22,5 εκατ., έναντι € 17,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση και το μικτό περιθώριο κέρδους της ανήλθε σε 18,7% έναντι 19,3 %. Οι αυξανόμενες τιμές των πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και η αστάθεια στην αγορά ενέργειας είχε ως επακόλουθο την μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 0,6%

Τα κέρδη προ φόρων για τη χρήση 2022, ανήλθαν σε € 9,8 εκατ., έναντι € 7,6 εκατ. τη χρήση 2021 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 8,0 εκατ. έναντι € 6,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Επενδύσεις 4,4 εκατ. ευρώ το 2022

Η εταιρεία το 2022, συνέχισε το επενδυτικό της πλάνο για την επέκταση των παραγωγικών της υποδομών και την βελτιστοποίηση της παραγωγικής της διαδικασίας. Οι επενδύσεις το 2022 ανήλθαν σε € 4,4 εκ., και αφορούν κυρίως νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, εγκατάσταση φωτοβολταικών πάνελ και την ολοκλήρωση των εργασιών στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις

Οι προτεραιότητες για το 2023

Η στρατηγική της εταιρείας για την χρήση 2023, είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της και της ανάπτυξης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Βασική επιδίωξη είναι η αύξηση των μεριδίων αγοράς στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, η είσοδος σε νέες αγορές δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές του εξωτερικού, ο εμπλουτισμός της προϊοντικής της γκάμας και τον εξορθολογισμό του κόστους μέσω του επενδυτικού της πλάνου.

Νέες επενδύσεις 5 εκατ. ευρώ

Με την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του νέου βιομηχανοστασίου, η Εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, εγκαθιστώντας νέες γραμμές παραγωγής, για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς της κατεψυγμένης ζύμης όπου δραστηριοποιείται. Το επενδυτικό πλάνο για το 2023, ύψους 5 εκ., έχει ως κύριους άξονες τα κάτωθι:

  • Αυτοματοποίηση διαμόρφωσης χαρτοκιβωτίων και ρομποτικά συστήματα παλετοποίησης,
  • Νέα Αποθήκη κατάψυξης,
  • Νέες γραμμές φύλλου κρούστας,

Αποκλιμάκωση τιμών

Στο πρώτο τρίμηνο του 2023 οι τιμές των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας δείχνουν να έχουν σταθεροποιηθεί και σε ορισμένες να υπάρχει μικρή αποκλιμάκωση τιμών. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση της εταιρείας, παρακολουθώντας τις συνθήκες αγοράς που έχουν διαμορφωθεί εκτιμά ότι τα μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής με την ανάλογη προσαρμογή των τιμών πώλησης των διακινούμενων προϊόντων της είναι επαρκή για την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων πωλήσεων και κερδοφορίας.

https://www.businessnews.gr/

Σχόλια