Ασφαλιστικού…συνέχεια

Ασφαλιστικού…συνέχεια
10 Ιανουαρίου, 2008

Ασφαλιστικού…συνέχεια

Τις επαφές με τους κοινωνικούς φορείς άρχισε η υπουργός Απασχόλησης, Φάνη Πάλλη Πετραλιά, ώστε το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το Πάσχα. Τα μέτρα που εξετάζειτο υπουργείο είναι, μεταξύ άλλων, η αύξηση του πλασματικού χρόνου ασφάλισηςσε 6 χρόνια για τα τρία παιδιά, από τα 4 χρόνια που είναι σήμερα, καθιέρωση πρόσθετης άδειας μετ' αποδοχών για τις εργαζόμενες μητέρες ανηλίκων, μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών που καλύπτονται από τον ΟΓΑ. Μελετάται το όριο σταδιακά, σε διάστημα από πέντε έως δέκα χρόνια, να πέσει από τα 65 στα 60 χρόνια για όσες γυναίκες έχουν τουλάχιστον 15ετή ασφάλιση. Επιπλέον,θα τεθούν, η συγχώνευση των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης,ηνέα λίστα για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και ηεθελοντική παράταση του εργασιακού βίου πάνω από τα ανώτατα όρια με προσαύξηση της σύνταξης 3,3% για κάθε έτος και όριο τα τρία έτη (από τα 65 στα 68).

Σχόλια