«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»
11 Δεκεμβρίου, 2008

«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Κοντό, η απόφαση εφαρμογής του μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Στόχος του παρόντος μέτρου είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους, με την στήριξή τους σε θέματα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους. Το αρχικό ύψος του συνολικού προϋπολογισμού, του παρόντος μέτρου, ανέρχεται στο ποσό των 400 εκατ. €. Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται σε πυρόπληκτες περιοχές και περιοχές οι οποίες επλήγησαν από την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (καπνοπαραγωγές, βαμβακοπαραγωγές), με πριμοδότηση της βαθμολογίας τους. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι οι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) δηλαδή πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Δημοτικές Επιχειρήσεις, κ.λπ.). Η στήριξη παρέχεται για υλικές ή άυλες επενδύσεις, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και ο συνολικός προϋπολογισμός τους κυμαίνεται από 100 χιλ. € μέχρι 15 εκατ. €. Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ακόλουθα: Για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: · 50% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης, · 40% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες, · 65% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις – μελέτες καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 μέχρι εξαντλήσεως των διαθεσίμων πιστώσεων (ανοικτή προκήρυξη). Αρμόδια αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων ενίσχυσης είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Δικαιούχος δύναται εάν το επιθυμεί να ξεκινήσει τις εργασίες για την υλοποίηση της πράξης, με δική του ευθύνη, μετά την υποβολή του πλήρους φακέλου της αίτησης ενίσχυσης. Στις δράσεις του παρόντος μέτρου ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω ανά τομέα: Þ Κρέας, με επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδομή, κυρίως εκσυγχρονισμούς και ιδρύσεις μικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, μονάδες τεμαχισμού – τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και μονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering). Þ Γάλα, με επενδύσεις σε τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), μονάδες επεξεργασίας γάλακτος. Þ Αυγά – Πουλερικά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών , μονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών – κουνελιών. Þ Μέλι, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης - συσκευασίας μελιού, μονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι. Þ Σηροτροφία και άλλα είδη, με επενδύσεις σε μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών. Þ Δημητριακά, με επενδύσεις σε μονάδες αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού, αποθηκευτικούς χώρους δημητριακών, ξηραντήρια δημητριακών, κ.λπ. Þ Ελαιούχα προϊόντα, με επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια - συσκευαστήρια ελαιολάδου, κ.λπ. Þ Οίνος, με επενδύσεις κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις οινοποιείων και ιδρύσεις μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Þ Οπωροκηπευτικά, με επενδύσεις κυρίως σε επίπεδο εμπορίας, μεταποίησης οπωροκηπευτικών καθώς επίσης και σε επίπεδο μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης βρώσιμων ελιών. Þ Άνθη, με επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εμπορίας ανθέων. Þ Ζωοτροφές, με επενδύσεις κυρίως, μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών, κ.λπ. Þ Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, με επενδύσεις σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού. Þ Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Σχόλια