Δράσεις για την υποστήριξη ατόμων με δυσμαθησιακά προβλήματα

Δράσεις για την υποστήριξη ατόμων με δυσμαθησιακά προβλήματα
22 Απριλίου, 2009

Δράσεις για την υποστήριξη ατόμων με δυσμαθησιακά προβλήματα

Δυνατότητες χρηματοδότησης πανευρωπαϊκών δράσεων για την αντιμετώπιση δυσμαθησιακών δυσκολιών παρουσίασε ο αρμόδιος για την επιστήμη και την έρευνα Επίτροπος, J. Potočnik, απαντώντας σε ερώτηση της ευρωβουλευτού της ΝΔ, Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.
Η ευρωβουλευτής ζήτησε από την Ευρ. Επιτροπή να παρουσιάσει τις ερευνητικές δυνατότητες για αποτελεσματικότερη προστασία των νέων με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσφασία, δυσπραξία, πρoβλήματα συγκέντρωσης) ιδιαίτερα κατά την περίοδο εκπαίδευσης και της εισόδου στην αγορά εργασίας.
Στην απάντησή του, ο Επίτροπος εξήγησε ότι το πρόγραμμα NeuroDys 2006 είναι έργο συνεργασίας ερευνητικών ομάδων και κλινικών με προϋπολογισμό 3 εκ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε με στόχο να εξετασθεί το βιολογικό υπόβαθρο των εν λόγω ασθενειών, ιδίως της δυσλεξίας. Το συγκεκριμένο έργο αφορά στον εντοπισμό, μέσω γενετικής ανάλυσης, των γονιδίων που ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας. Προχωρεί ικανοποιητικά αλλά επί του παρόντος δεν είναι σε θέση να καταλήξει σε αποτελέσματα άμεσης εφαρμογής στους ασθενείς.
"Παρόλο που προς το παρόν δεν προβλέπεται ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έρευνα στον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών, το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ7, 2007-2013) έχει πολλά σημεία εισόδου χρηματοδότησης για προβλήματα τύπου «δυσ». Για παράδειγμα, το πρόγραμμα «Συνεργασία» περιλαμβάνει πρωταρχικής σημασίας δραστηριότητες σχετικά με την υγεία των παιδιών. Πρόκειται για τομέα όπου η έρευνα των μαθησιακών διαταραχών μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδοτικής αρωγής μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Άλλες ευκαιρίες για ερευνητές του συγκεκριμένου τομέα ενδέχεται να εμφανισθούν σε μελλοντικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την υγεία με δραστηριότητες όπως η έρευνα «για τον εγκέφαλο και τις συναφείς προς αυτόν ασθένειες», «την ανάπτυξη και τη γήρανση του ανθρώπου» ή «τη βελτιστοποίηση της παροχής υγειονομικής μέριμνας στους ευρωπαίους πολίτες».
Η γαλλική πρωτοβουλία της μονάδας ασθενών «Association Avenir Dysphasie» (AAD) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενεργητικής συμμετοχής των ενώσεων των ασθενών. Εξάλλου, η πρόσφατα αναληφθείσα κοινή τεχνολογική συνεργασία της Ευρ. Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) για τα καινοτόμα φάρμακα (Innovative Medecines Initiative - Ι.Μ.Ι) ενδέχεται να είναι ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για τους ερευνητές στον τομέα των δυσκολιών υπολογισμού (dyscalculia). Τέλος, το ΠΠ7 παρέχει επίσης ευκαιρίες σε μεμονωμένους ερευνητές των αναπτυξιακών μαθησιακών διαταραχών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εργασίας «Ideas», περιλαμβάνει μια νέα πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, το οποίο χρηματοδοτεί σχετικές έρευνες αιχμής με υποτροφίες τόσο εκκίνησης όσο και προηγμένου επιπέδου", ανέφερε ο Επίτροπος.

Σχόλια