«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
24 Οκτωβρίου, 2008

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αλέξανδρο Κοντό, παρουσία του προεδρείου της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) η απόφαση για την εφαρμογή του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», ύψους 304.989.343 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Η εφαρμογή του Μέτρου αποσκοπεί στηνπληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου και τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της γεωργίας. Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται η παροχή οικονομικών ενισχύσεων για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα, εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλουν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους. Φορείς Εφαρμογής του Μέτρου είναι οι Περιφέρειες και οι αποφάσεις έγκρισης των Νέων Γεωργών υπογράφονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Για την ένταξή τους στο Μέτρο οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και οι αποφάσεις έγκρισης θα εκδίδονται εντός 4μηνου από την υποβολή της αίτησης. Στο φάκελο υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μεταξύ άλλων και επιχειρηματικό σχέδιο, την υλοποίηση του οποίου πρέπει να πετύχουν εντός πέντε ετών. Επιπλέον, οι ενταγμένοι στο Μέτρο Νέοι Γεωργοί οφείλουν, εφόσον δεν είναι εξ΄ αρχής ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ και δεν διαθέτουν επαρκή επαγγελματική κατάρτιση, να εγγραφούν στον ΟΓΑ και να παρακολουθήσουν μαθήματα διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών σε πιστοποιημένο κέντρο κατάρτισης από το ΕΚΕΠΙΣ εντός 3ετιας από την ημερομηνία ένταξής τους στο Μέτρο. Το ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται από 20.000€ έως 40.000€ και διαφοροποιείται με βάση την κατηγορία της μόνιμης κατοικίας του Νέου Γεωργού (ορεινή, μειονεκτική και κανονική), τον προσανατολισμό της παραγωγής της εκμετάλλευσης (κτηνοτροφική, φυτική και μικτή) και το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε 3 δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη στο Μέτρο και αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% του συνολικού ύψους ενίσχυσης. Η 2η δόση ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του συνολικού ύψους ενίσχυσης και καταβάλλεται από το μεθεπόμενο έτος της ένταξης με την εγγραφή στον ΟΓΑ, την ολοκλήρωση της εκπαίδευση και τη συμμόρφωση όπου απαιτείται προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα. Η 3η δόση ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του συνόλου του ύψους ενίσχυσης και καταβάλλεται όταν ο δικαιούχος αποκτήσει το σύνολο των προϋποθέσεων. Η 2η και 3η δόση μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα με την επίτευξη των αντίστοιχων δεσμευτικών στόχων. Με την ένταξή τους στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» οι δικαιούχοι αποκτούν πρόσβαση και σε άλλα Μέτρα Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 και συγκεκριμένα στα ακόλουθα: -Μέτρο 1.1.4 «Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συμβουλών στην εκμετάλλευση και παροχή δασοκομικών συμβουλών» -Μέτρο 1.2.1 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» -Μέτρο 1.3.2 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» και -Μέτρο 1.3.3 «Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης». Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΕΝΑ, κ. Βασίλης Γιαννόπουλος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι: «Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Υπουργείο και συναντηθήκαμε με τον υπουργό και τους επιτελείς του για το τελείωμα και την υπογραφή της ΚΥΑ για το πριμ πρώτης εγκατάστασης των νέων γεωργών. Ως εκπρόσωπος και πρόεδρος της ΠΑΝΕ μεταφέρω την ιδιαίτερη ευχαρίστηση και χαρά που έχουν τα μέλη μας και η οργάνωσή μας για τη συνεργασία και την επικοινωνία που είχαμε όλο το διάστημα των ζυμώσεων και των διεκπεραιώσεων του θέματος αυτού. Η συνεργασία ήταν στενή. Η διαβούλευση ήταν αρκετά μεγάλη και πιστεύω ότι η εμπειρία όλων των μελών μας μεταφέρθηκε εδώ στο τραπέζι και το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Θα είναι ουσιαστικό και λέω ουσιαστικό γιατί γνωρίζουμε όλοι μας τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στα τρία προηγούμενα αντίστοιχα μέτρα. Αυτό το μέτρο του τέταρτου κοινοτικού θέλουμε να είναι ένα μέτρο σούπερ βελτιωμένο και δεν λέω απλώς βελτιωμένο, γιατί όλοι μας έχουμε την εμπειρία που χρειάζεται ώστε τα χρήματα αυτά να τα πάρουν άνθρωποι που πράγματι θα μείνουν στον πρωτογενή τομέα και που θέλουν να ευημερήσουν στον πρωτογενή τομέα. Είναι τα τρία πράγματα που μας απασχολούν και για αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Σας λέω και πάλι ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, υπογράφηκε η ΚΥΑ και περιμένουμε την υλοποίηση του. Αυτό που μας έχει ιδιαίτερα ευχαριστήσει είναι ότι όλοι μας συμφωνήσαμε να απλοποιήσουμε όσο γίνεται το μέτρο, ώστε τα παιδιά που ενδιαφέρονται να μπορούν σχετικά εύκολα να συμμετέχουν, να αιτηθούν και αν δουν κάποια προβλήματα να μπορούν να τα διορθώσουν και να τύχουν αυτής της ενίσχυσης. Φαντάζομαι και πως τον επόμενο καιρό αν διαπιστώσουμε κάποια μικροπροβλήματα και κάποιες δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή, θα τα μεταφέρουμε όπως συμφώνησαν και οι επιτελείς του Υπουργού και θα τα κουβεντιάσουμε». ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 3ης ΚΑΙ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3η Προγραμματική Περίοδος 4η Προγραμματική Περίοδος Φορέας Εφαρμογής Η Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ. Οι Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών του Κράτους. Έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Ο Υπουργός ΥΠΑΑΤ με εκχώρηση στον Ειδικό Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών. Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών του Κράτους. Φορέας Πληρωμής Η Οικονομική Δ/νση του ΥΠΑΑΤ Ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιλέξιμες Περιοχές Όλη η χώρα πλην του Νομού Αττικής και των Δημοτικών Διαμερισμάτων κανονικής περιοχής με πληθυσμό μεγαλύτερο από 50.000 κατοίκους. Όλη η χώρα εξαιρουμένων των μη γεωργικών περιοχών του Νομού Αττικής και των Δημοτικών Διαμερισμάτων κανονικής περιοχής με πληθυσμό μεγαλύτερο από 100.000 κατοίκους. Αγροτεμάχια Γεωργικής Εκμετάλλευσης Ιδιόκτητα ή μισθωμένα με 10ετους τουλάχιστον διάρκειας μισθωτήρια συμβόλαια. Γίνονται δεκτά και μισθωτήρια μονοετούς διάρκειας σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (Δήλωση ΟΣΔΕ). Κριτήριο Αποκλεισμού Δεν γίνονταν δεκτοί υποψήφιοι με ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο του 50% του εισοδήματος αναφοράς (15.000€). Δεν γίνονταν δεκτοί υποψήφιοι με ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο του 100% του εισοδήματος αναφοράς (15.000€). Ύψος Ενίσχυσης 5.000€ έως 25.000€ 20.000€ έως 40.000€ Καταβολή Ύψους Ενίσχυσης Σε 2 δόσεις (70% και 30% του συνολικού ποσού ενίσχυσης). Σε 3 δόσεις (40%, 30% και 30% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) ή σε 2 δόσεις (40% και 60%). Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης Ανά έτος με χρονικό διάστημα υποβολής 2 μήνες και έκδοση αποφάσεων έγκρισης ανά έτος. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και έκδοση αποφάσεων έγκρισης ανά μήνα. Αξιολόγηση Αιτήσεων Ενίσχυσης Από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. και τις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών. Από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. Γνωμοδοτική Επιτροπή Αποτελούταν από 3 μέλη, υπηρεσιακών παραγόντων. Αποτελείται από 5 μέλη. Τα 3 μέλη είναι υπηρεσιακοί παράγοντες και τα 2 μέλη εκπρόσωποι φορέων (1 εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών και 1 εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ) Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή Δεν προβλεπόταν διαδικασία προσφυγής των μη εγκριθέντων υποψηφίων. Προβλέπεται προσφυγή ενώπιον 3μελους γνωμοδοτικής επιτροπής που συγκροτείται στο ΥΠΑΑΤ.

Σχόλια