Εξαγωγές κομπόστας ροδακίνου σε τρίτες χώρες

Εξαγωγές κομπόστας ροδακίνου σε τρίτες χώρες
19 Νοεμβρίου, 2008

Εξαγωγές κομπόστας ροδακίνου σε τρίτες χώρες

Την αντιμετώπιση των εμπορικών φραγμών πρόσβασης της κομπόστας ροδακίνου στις αγορές των εμπορικών εταίρων της ΕΕ ζήτησε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Καθηγητής, Γιώργος Παπαστάμκος. Ειδικότερα, ο κ. Παπαστάμκος κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδιώξει ενεργά την μείωση των ιδιαιτέρως υψηλών δασμών (έως και άνω του 50%) που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κομπόστες ροδακίνου σε πολλές τρίτες χώρες, Σύμφωνα με την Επίτροπο Γεωργίας, Φίσερ Μποέλ, "η Επιτροπή καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τη βελτίωση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων − συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση τα ροδάκινα − στην αγορά τρίτων χωρών, μέσω διαπραγματεύσεων στο πολυμερές πλαίσιο του Γύρου της Ντόχα εντός του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), καθώς και μέσω διμερών διαπραγματεύσεων για σύναψη εμπορικών συμφωνιών με επιμέρους χώρες ή περιφέρειες." Επιπλέον, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ζήτησε τη διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι δεν προτίθεται − στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και Νότιας Αφρικής − να αποδεχθεί τον μηδενισμό των εισαγωγικών δασμών για τις κομπόστες ροδακίνου προέλευσης Ν. Αφρικής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω χώρα καλύπτει το 80% περίπου των εισαγωγών της ΕΕ. Σύμφωνα με την απάντησή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή "σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων δεν προτίθεται να χορηγήσει στη Νότια Αφρική μηδενικό δασμό για τις κομπόστες ροδακίνου". Σημειώνει περαιτέρω ότι οι παραχωρήσεις που θα χορηγήσει η Επιτροπή στη Νότια Αφρική θα εξαρτηθούν, μεταξύ άλλων, από το επίπεδο του αμοιβαίου ανοίγματος της αγοράς το οποίο η Νότια Αφρική πρόκειται να παράσχει κατά τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες.

Σχόλια