Ελλιπής προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο και στα ίντερνετ καφέ

Ελλιπής προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο και στα ίντερνετ καφέ
26 Ιανουαρίου, 2009

Ελλιπής προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο και στα ίντερνετ καφέ

Τις ανησυχίες του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Μανώλη Αγγελάκα, συμμερίζεται η Κομισιόν, σε απάντησή της αναφορικά με την προστασία των ανηλίκων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση των παιδιών στα ίντερνετ καφέ. Σύμφωνα με σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή, τα παιδιά, που συγκαταλέγονται στους πλέον ευπαθείς καταναλωτές της κοινωνίας, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης στο διαδίκτυο, κυρίως όταν "σερφάρουν" χωρίς την απαιτούμενη επίβλεψη κάποιου ενήλικα. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που δημοσιεύτηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2008, τα ίντερνετ καφέ είναι ο 5ος τρόπος πρόσβασης των παιδιών στο διαδίκτυο στην Ευρώπη και επιλέγεται από το 3,2% των παιδιών ηλικίας 6-17 ετών. Σε ορισμένες χώρες όμως, όπως στην Ελλάδα και στην Κύπρο, το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο και ανέρχεται στο 26,8% και στο 11,2% αντίστοιχα. Η αρμόδια Eπίτροπoς κα. Vivian Reding, υπεύθυνη για θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των ΜΜΕ, στην απάντησή της, δεν παρέλειψε να παραθέσει τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας για τις συνήθειες των νέων στα ίντερνετ καφέ, που πραγματοποιήθηκε από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Επιτροπής. Όπως προκύπτει από την εν λόγω έρευνα, οι βασικές δραστηριότητες των παιδιών στα ίντερνετ καφέ είναι κυρίως τα ηλεκτρονικά επιγραμμικά παιχνίδια με 69%(online videogames)και η δικτυακή συζήτηση (chat) με 46%. Παράλληλα το 15% των ερωτηθέντων παιδιών δήλωσαν πρόσβαση σε πορνογραφικές σελίδες και το 9% σε ιστοσελίδες με εξαιρετικά βίαιο περιεχόμενο. Στην προσπάθειά της η Επίτροπος να προσφέρει διαβεβαιώσεις σχετικά με την προστασία των νέων στο Διαδίκτυο και στα ίντερνετ καφέ, ανέφερε μόνο το εθελοντικό πρόγραμμα αυτορρύθμισης PEGI που έχει υιοθετήσει η Κομισιόν για την προστασία των ανηλίκων αναφορικά με τα ηλεκτρονικά επιγραμμικά παιχνίδια. Συμπληρώνοντας, αναφέρθηκε επίσης και στη σημασία λήψης μέτρων για την προώθηση της εκπαίδευσης των παιδιών στα Μέσα Επικοινωνίας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: "η βελτιωμένη εξοικείωση με τα Μέσα Επικοινωνίας θα μπορούσε, λ.χ., να καθοδηγήσει τα παιδιά να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σε ξένους στο Διαδίκτυο" Τέλος, όσον αφορά το θέμα του περιορισμού της πρόσβασης των ανηλίκων στα ίντερνετ καφέ, η Επιτροπή διαβεβαίωσε τον κ. Αγγελάκα ότι "συνεκτιμώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες και τα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη, δεν σκοπεύει επί του παρόντος να συστήσει στα κράτη μέλη τη λήψη περαιτέρω μέτρων".

Σχόλια