Ενημέρωση των Διακαιούχων της Εξισωτικής Αποζημίωσης

Ενημέρωση των Διακαιούχων της Εξισωτικής Αποζημίωσης
23 Ιανουαρίου, 2015

Ενημέρωση των Διακαιούχων της Εξισωτικής Αποζημίωσης

Μετά την πληρωμή των 21.000 περίπου παραγωγών δικαιούχων Εξισωτικής Αποζημίωσης 2014 ύψους 15,2 εκ € που έγινε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 21.1.2015 συνεχίζεται η εξέταση των ενστάσεων και των συμπληρωματικών στοιχείων από τον Οργανισμό και θα ακολουθήσουν και νέες πληρωμές στο επόμενο διάστημα.
Με την ευκαιρία αυτής της πληρωμής το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζουν τα ακόλουθα στοιχεία όσον αφορά το πρόγραμμα Εξισωτικής Αποζημίωσης 2007-2014.
Έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες πιστώσεις ώστε να γίνει η εξόφληση των υπολοίπων δικαιούχων της Ε.Α. 2014 μέσα στο 2015.
Από τον Δεκέμβριο του 2013 μέχρι σήμερα (διάστημα 13 μηνών) έχουν καταβληθεί
στους δικαιούχους της εξισωτικής αποζημίωσης πάνω από 210 εκ € παρά τα προβλήματα με τα βοσκοτόπια στα πλαίσια του προγράμματος δράσης που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν υπερδιπλασιασθεί τα ποσά που καταβλήθηκαν στους
κτηνοτρόφους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης. Συγκεκριμένα από τα αρχικά 440 εκ € που προέβλεπε το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2014 έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα πάνω από 1δις €, ποσό που δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την ανάπτυξης της κτηνοτροφίας.
Με τις αποφάσεις μας για την νέα ΚΑΠ οι πόροι για την Κτηνοτροφία αυξάνονται και
από το 19% των άμεσων ενισχύσεων που είναι σήμερα θα ανέλθουν στο 25%, δηλαδή
τουλάχιστον 150 εκ ευρώ ετησίως.

Σχόλια