Ενίσχυση μελισσοκόμων

Ενίσχυση μελισσοκόμων
29 Αυγούστου, 2008

Ενίσχυση μελισσοκόμων

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αλέξανδρος Κοντός ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων Μελισσοκομίας προωθούνται συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης του κλάδου. Ειδικότερα, οι δράσεις που προωθούνται είναι οι ακόλουθες: -Δράση «Στήριξη λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»:Επιχορήγηση μέχρι 65% ύψους 40.000,00 ευρώ για την απασχόληση επιστημονικού προσωπικού σε εργαστήρια Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών με σκοπό τον έλεγχο των χαρακτηριστικών του μελιού. -Δράση 4.1.: «Ανάλυση μελιού»:Επιχορήγηση δαπανών αναλύσεων μελιού σε ποσοστό 100% ύψους 126.513 ευρώ. -Δράση «Τεχνική στήριξη στους μελισσοκόμους»: Επιχορήγηση ανά μετακινούμενη κυψέλη σε 3 ευρώ. -Δράση «Εφαρμοσμένη Έρευνα»: Επιχορήγηση ύψους 44.110 ευρώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Γεωπονική Σχολή και στο ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Μελισσοκομίας Χαλκιδικής -Δράση «Εξοπλισμός Μελισσοκομικών Οργανώσεων»: επιχορήγηση μέχρι 65% ύψους 250.000 ευρώ Μελισσοκομικών Οργανώσεων της χώρας για την προμήθεια και εγκατάσταση μελισσοκομικού εξοπλισμού, κατάλληλου για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται σε τοπικό επίπεδο, για την εξυπηρέτηση όλων των μελισσοκόμων των περιοχών. Τέλος, στα πλαίσια του Προγράμματος επιχορηγήθηκε και η αγορά από τους μελισσοκόμους μελισσοκομικών συνεταιρισμών φαρμακευτικών σκευασμάτων για την καταπολέμηση της βαρροϊκής ακαρίασης. -Δράση «Τεχνική στήριξη στους μελισσοκόμους»: Από την επόμενη περίοδο (Πρόγραμμα 2009) η εν λόγω ενίσχυση να απευθύνεται μόνο στους κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς, κατόχους τουλάχιστον 150 μελισσοσμηνών.

Σχόλια