Επαγγελματικό προσανατολισμό είχαν οι βάσεις

Επαγγελματικό προσανατολισμό είχαν οι βάσεις
27 Αυγούστου, 2008

Επαγγελματικό προσανατολισμό είχαν οι βάσεις

Επαγγελματικό προσανατολισμό είχαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες, κατά τα άλλα, κινήθηκαν σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Μαθήματα-κλειδιά, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωσή τους, ήταν τα Μαθηματικά και τα Αρχαία Ελληνικά. Τα Παιδαγωγικά τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής συγκέντρωσαν, όπως αναμενόταν, το ενδιαφέρον των υποψηφίων, εξαιτίας της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης. Η άνοδος των βάσεων που σημείωσαν κυμαινόταν κατά μέσο όρο στα 500 μόρια, πλησιάζοντας αισθητά τις υψηλόβαθμες νομικές σχολές.
Στο 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο (Φυσικομαθηματικές και Πολυτεχνεία αντίστοιχα) εμφανής ήταν η επίδραση των κακών βαθμολογιών στα Μαθηματικά κατεύθυνσης, καθώς και της ανακατανομής των θέσεων. Έτσι, στα αστικά κέντρα υπήρχε οριακή άνοδος των βάσεων, ενώ στην περιφέρεια πτώση. Χαρακτηριστική ήταν, εξάλλου, η πτώση των βάσεων στα τμήματα Πληροφορικής, τα οποία προσφέρουν καλή επαγγελματική αποκατάσταση στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Η μεγαλύτερη άνοδος στα ΑΕΙ σημειώθηκε στη τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ με 3.637 μόρια και η μεγαλύτερη πτώση στη σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικού Κρήτης με 2.896 μόρια. Αντίστοιχα, στα ΤΕΙ μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασε το τμήμα Θερμοκ. Καλλιέργ. - Ανθοκομίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου με 4.422 μόρια και πτώση της Λογιστικής του ίδιου ΤΕΙ με 3.047 μόρια. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 16/9 Από τις 16 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και την ΑΣΠΑΙΤΕ.
Ειδικά οι εισαχθέντες στο β’ εξάμηνο των ΤΕΙ, αν δεν εγγραφούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορούν να εγγραφούν μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2009. Αν όμως ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή, θα πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφούν στο τμήμα της επιτυχίας τους από 16 έως 30 Σεπτεμβρίου. Στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά οι πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, προκειμένου να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στο ποσοστό θέσεων 3% χωρίς εξετάσεις. Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, στη σχολή ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές. Υπενθυμίζεται ότι οι αθλητές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ή στο γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο υπάγεται το λύκειο αποφοίτησής τους από 27/8/2008 μέχρι και 5/9/2008. Επίσης δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των εισαγόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας τον ενδεκαψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο).
Προϋπόθεση εγγραφής (η προθεσμία είναι η ίδια, δηλαδή 16-30/9) είναι η βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας για τους εισαγόμενους που δεν είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης ελληνικού ή κυπριακού λυκείου. Αν δεν έχουν τη βεβαίωση αυτή, μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την εισαγωγή τους, αφού θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εισαγόμενοι χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους.
Διευκρινίζεται ότι τα σχετικά δικαιολογητικά που υπέβαλε στο υπουργείο Παιδείας καθένας από τους εισαγόμενους θα σταλούν υπηρεσιακά στη σχολή επιτυχίας τους, εκτός των κυπρίων υπηκόων, των οποίων οι φάκελοι θα σταλούν με τη φροντίδα του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου απευθείας στις σχολές επιτυχίας τους.
“Το πραγματικό ποσοστό αυτών που συνεχίζουν σε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ είναι 62,86% και όχι 70%, που ανακοίνωσε το ΥΠΕΠΘ. Αν, δε, υπολογίσουμε και το σύνολο των μαθητών στο Βʼ Κύκλο ΤΕΕ, το πραγματικό ποσοστό των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συνεχίζουν στην τριτοβάθμια είναι 55,68%, δηλαδή μόνο ένας στους δύο περίπου μαθητές του λυκείου θα συνεχίσει τις σπουδές του”, σημείωσε ο γενικός γραμματέας της ΟΛΜΕ Θέμης Κοτσιφάκης, παραθέτοντας τον παρακάτω πίνακα. Αναλογία επιτυχόντων και υποψηφίων
πανελλαδικών εξετάσεων 2008 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 73.180 55.711 76,13% ΗΜ. ΛΥΚΕΙΟ 10% 18.668 8.588 46,00% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΣΥΝΟΛΟ 91.848 64.299 70,01% ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ 2.179 361 16,57% ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 94.027 64.660 68,77% ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΕ 14.014 3.392 24,20% ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΕΕ 488 172 35,25% ΤΕΕ ΣΥΝΟΛΟ 14.502 3.564 24,58% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 108.529 68.224 62,86% ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΕΕ Βʼ ΚΥΚΛΟΥ (σύνολο) 28.500 3.564 12,51% ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 122.527 68.224 55,68%

Χαίρομαι που συνεχίστηκε η τάση των τελευταίων χρόνων να επιλέγεται το τμήμα μας πρώτο απʼ όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, εκφράζω την ελπίδα ότι θα κατανοήσουν όλοι και όλες τη σημασία που έχει το γεγονός συνολικά για την ελληνική εκπαίδευση. Υπενθυμίζω ότι στην πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορούσε τις πολιτικές βελτίωσης της εκπαίδευσης υπογραμμιζόταν η συμφωνία των υπουργών Παιδείας “να καταστήσουν ελκυστικότερη την επιλογή της σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού και να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών0”, θεωρώντας ότι αυτά αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη υψηλής ποιότητας στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες της χώρας μας έκαναν το βήμα που τους αναλογεί. Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες του τμήματός μας θα ανταποκριθούν και αυτή τη χρονιά στις προσδοκίες των παιδιών, όπως έκαναν μέχρι σήμερα. Ανοικτό παραμένει το ερώτημα εάν το υπουργείο Παιδείας ή η διοίκηση του ΑΠΘ θα συμβαδίσουν προς την ίδια κατεύθυνση ή, αντίθετα, θα συνεχίσουν να κωφεύουν επιδεικτικά στα αιτήματα για βελτίωση συνθηκών λειτουργίας του τμήματός μας.

Σχόλια