Επικίνδυνη ρύπανση από ανεξέλεγκτη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων

Επικίνδυνη ρύπανση από ανεξέλεγκτη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων
28 Ιανουαρίου, 2009

Επικίνδυνη ρύπανση από ανεξέλεγκτη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων

Ο νομός Χαλκιδικής είναι από τους μεγαλύτερους ελαιοπαραγωγικούς νομούς της χώρας και ταυτόχρονα κατεξοχήν τουριστικός προορισμός. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής αύξηση της παραγωγής ελαιολάδου και διασπορά των ελαιοτριβείων σε όλη την έκταση του νομού. Τα ελαιοτριβεία αυτά δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας απόβλητων. Τα υγρά απόβλητα της ελαιοπαραγωγής, σε μερικούς Δήμους όπως του Πολυγύρου και της Κασσάνδρας, απορρίπτονται σε λεκάνες εξατμισοδιαπνοής, ενώ στους περισσότερους Δήμους απορρίπτονται ανεπεξέργαστα σε παρακείμενους των ελαιοτριβείων χείμαρρους. Αυτός ο τρόπος διάθεσης των αποβλήτων δημιουργεί μεγάλα προβλήματα αφενός στις παρακείμενες περιοχές λόγω έκλυσης έντονης δυσοσμίας και αφετέρου επειδή οι λεκάνες αυτές δεν είναι στεγανές, το περιεχόμενό τους κατεισδύει στο υπέδαφος, μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα. Προκαλείται έτσι μια συνολική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ενός από τους πλέον τουριστικούς νομούς της χώρας και μεγαλώνει ο κίνδυνος να αντληθεί ακατάλληλο νερό από τις γεωτρήσεις που υδρεύουν αρκετές περιοχές του νομού. Σε άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται σύγχρονες, φιλικές προς το περιβάλλον, μέθοδοι επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων, αλλά και στη χώρα μας έχουν προταθεί αντίστοιχες μέθοδοι επεξεργασίας σύμφωνα με τις οποίες από τα επικίνδυνα απόβλητα μπορεί να ανακτηθούν υλικά τα οποία να χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικά και σαν πρώτη ύλη στην φαρμακοβιομηχανία. Επειδή η απόθεση των απορριμμάτων των ελαιοτριβείων με τον τρόπο που γίνεται θα δημιουργήσει στο μέλλον ανεπανόρθωτα προβλήματα στο περιβάλλον, στον υδροφορέα και στην οικονομία της περιοχής, Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί: · Ποιος είναι ο σχεδιασμός που υπάρχει για την διάθεση των αποβλήτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της παραγωγής του ελαιόλαδου στο νομό Χαλκιδικής; · Με ποιο τρόπο ελέγχεται η εφαρμογή του σχεδιασμού αυτού ιδιαίτερα στους Δήμους που παρατηρείται ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων ; · Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα πάρουν, ώστε να χρηματοδοτηθούν έρευνες με σκοπό την εξεύρεση της κατάλληλης μεθόδου επεξεργασίας των αποβλήτων ελαιοτριβείων και την ασφαλή διάθεση τους στο περιβάλλον σε όφελος της οικονομίας και του περιβάλλοντος της περιοχής; Η ερωτώσα βουλευτής Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Σχόλια