Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης μελισσοκομίας

Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης μελισσοκομίας
14 Μαΐου, 2008

Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης μελισσοκομίας

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, υπεγράφη (αριθμ. 690/261142/7-1-2008 (ΦΕΚ 5/Β/2008) στο πλαίσιο υλοποίησης του «Εθνικού Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για την τριετία 2008-2010», το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. Ε(2007) 3773/τελικό/08-08-07 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσα από την παραπάνω ΚΥΑ, προβλέπονται δράσεις για την βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας τα έτη 2008, 2009, 2010. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η υλοποίηση των κάτωθι δράσεων: -Δράση 1.5. «Τεχνική στήριξη στους μελισσοκόμους»: Στόχος είναι η στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας που ασκείται από επαγγελματίες μελισσοκόμους (κάτοχοι άνω των 150 μελισσοσμηνών), για την καλύτερη αξιοποίηση και διατήρηση της μελισσοκομικής χλωρίδας και δι’ αυτής της διατήρησης της ισορροπίας των οικοσυστημάτων. Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται σε 1.600.000 Ευρώ. -Δράση «Εφαρμοσμένης Έρευνας»: Στόχος είναιη επιχορήγηση μέχρι το 100% των δαπανών υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων. Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται σε 80.000 Ευρώ. -Δράση «Εξοπλισμός Μελισσοκομικών Οργανώσεων»: Στόχος είναι η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την προμήθεια και εγκατάσταση μελισσοκομικού εξοπλισμού, κατάλληλου για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται σε τοπικό επίπεδο. Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται σε 250.000 Ευρώ. -Δράση «Εμπλουτισμός της μελισσοκομικής χλωρίδας»: Στόχος είναι η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την προμήθεια, φύτευση και περιποίηση πολυετών μελισσοκομικών φυτών. Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται σε 200.000 Ευρώ.

Σχόλια