Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
10 Απριλίου, 2009

Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: "Οι ελληνικές αρχές θα είναι σε θέση να απορροφήσουν το σύνολο των διαθέσιμων κεφαλαίων"

Η Επιτροπή εκτιμάει ότι οι ελληνικές αρχές θα είναι σε θέση να απορροφήσουν το σύνολο σχεδόν των διαθέσιμων κεφαλαίων του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, μέχρι το τέλος του 2009. Αυτό προκύπτει από την απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, κα Ντανούτα Χούμπνερ, σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μαργαρίτη Σχοινά.

Στην απάντηση της η Επίτροπος σημείωσε, ότι στο τέλος του 2008 το ποσοστό απορρόφησης για το σύνολο των επιχειρησιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα ανερχόταν στο 85,41%, χωρίς να συνυπολογίζονται οι αιτήσεις πληρωμής ύψους 1.464.078.772 που έχουν ήδη υποβάλλει οι ελληνικές αρχές και η εξέταση των οποίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής βρίσκεται σε εξέλιξη. Όσον αφορά, το τελικό ποσοστό απορρόφησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ' ΚΠΣ, κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2009, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προβεί σε προβλέψεις αυτήν τη στιγμή, δεδομένου ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων και η υποβολή των σχετικών αιτήσεων πληρωμών θα συνεχιστούν καθ'όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Σε κάθε περίπτωση, η Επίτροπος υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές αρχές θα είναι σε θέση να απορροφήσουν το σύνολο σχεδόν των διαθέσιμων κεφαλαίων, δεδομένης και της έγκρισης για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των δαπανών για ορισμένα επιχειρησιακά προγράμματα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, έως το τέλος του 2009.

Σχόλια