Γιατί δεν πλήρωσαν;

Γιατί δεν πλήρωσαν;
23 Ιουλίου, 2009

Γιατί δεν πλήρωσαν;

Ειδοποιητήριο από την Εφορία θα παραλάβουν 62.265 επιχειρήσεις προκειμένου να εξηγήσουν γιατί δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κατά τη διάρκεια του 2009. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο των ελέγχων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, πραγματοποίησε διασταυρώσεις φορολογικών δεδομένων σχετικά με την απόδοση του ΦΠΑ. Από τις διασταυρώσεις προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: * 6.626 ενεργές επιχειρήσεις, οι οποίες τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΒΣ και υπέβαλαν εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ χρήσης 2007 ή έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος το 2008, δεν έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ 2ου, 3ου και 4ου μήνα του 2009. * 55.639 ενεργές επιχειρήσεις, οι οποίες τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας Κ.Β.Σ. και υπέβαλαν εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ χρήσης 2007 ή έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος το 2008, δεν έχουν υποβάλει την περιοδική δήλωση ΦΠΑ 1ου τριμήνου του 2009. Οι καταστάσεις με τα παραπάνω αποτελέσματα διασταυρώσεων θα αποσταλούν στις αρμόδιες ΔΟΥ για έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων.

Σχόλια