Η 1η Περιφερειακή Εκδήλωση Προβολής του έργου “CITISYSTEM” για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας- Στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Η 1η Περιφερειακή Εκδήλωση Προβολής του έργου “CITISYSTEM” για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας- Στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024
20 Φεβρουαρίου, 2024

Η 1η Περιφερειακή Εκδήλωση Προβολής του έργου “CITISYSTEM” για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας- Στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως Συνεργαζόμενη Αρχή Χάραξης
Πολιτικής (Αssociated Policy Authority) και ο Φορέας Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (Φο.Δ.Σ.Α. ΚΜ) ως
μέλος της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης (Regional Stakeholders
Group), σας προσκαλούν στην 1η Περιφερειακή Εκδήλωση Προβολής
(Regional Dissemination Event) του έργου CITISYSTEM - «Supporting
cities in sustainable biobased systemic change», που θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στην
παλαιά αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας στη
Θεσσαλονίκη (Βασιλίσσης Όλγας 198).
Το έργο “CITISYSTEM”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg
Europe 2021-2027, έχει ως στόχο την ανάπτυξη γνώσεων, πολιτικών και
πρακτικών σχετικά με την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στις
Περιφέρειες, με έμφαση στη διαχείριση των βιοαποβλήτων σε συστημικό
και κοινοτικό επίπεδο.

Σχόλια