Η Ελλάδα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας

Η Ελλάδα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας
5 Νοεμβρίου, 2008

Η Ελλάδα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)την άνοιξη του 2008, σχετικά με το ποσοστό δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ, διαπιστώνεται ότι τα νέα κράτη μέλη ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στην ευρωπαϊκή πρόκληση για δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 10 πρώτες χώρες με καλύτερες εθνικές πρακτικές, ενώ κατέχει την τρίτη θέση ανάμεσα στα παλαιότερα κράτη μέλη (μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία). "Όπως διαπιστώνεται από τελευταίες ευρωπαϊκές έρευνες, τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την ελληνική κυβέρνηση συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας και στη βελτίωση των συνθηκών στην εγχώρια αγορά εργασίας", τόνισε η Κα Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, η οποία αξιολόγησε ως απόλυτα στοχευμένες τις τοπικές και κλαδικές παρεμβάσεις του ΟΑΕΔ για την στήριξη νέων και ομάδων με οξυμένα προβλήματα. Η επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων είναι αποφασιστική στροφή επιδότησης της απασχόλησης και όχι της ανεργίας. Τα έγκαιρα μέτρα για θωράκιση των θέσεων εργασίας που κινδυνεύουν από την οικονομική κρίση, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων και η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και επανακατάρτιση είναι πρωτοβουλίες της ελληνικής πολιτικής απασχόλησης για την αντιμετώπιση της δυσμενούς διεθνούς συγκυρίας και αποτελούν πρότυπες δράσεις για τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια