Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι η αλιεία του μέλλοντος

Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι η αλιεία του μέλλοντος
28 Ιανουαρίου, 2009

Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι η αλιεία του μέλλοντος

Ενίσχυση του κλάδου για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. "Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι η αλιεία του μέλλοντος και αποτελεί πολιτική προτεραιότητα" δήλωσε εκ μέρους της Τσεχικής Προεδρίας της ΕΕ, ο Υπουργός Αλιείας κ. Gandalovic στον ευρωβουλευτή της ΝΔ κ. Γκλαβάκη, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος της Προεδρίας στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κ. Γκλαβάκης εκφράζοντας τη ανησυχία του για την βιωσιμότητα του κλάδου, τόνισε ότι πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η πιστοποίηση των ευρωπαϊκών αλιευτικών προϊόντων σε αυτή την οικονομικά δύσκολη συγκυρία. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής πρόσθεσε ότι τα σημάδια την οικονομικής κρίσης είναι έντονα στον κλάδο. Οι χαμηλές τιμές των αλιευτικών προϊόντων σε συνδυασμό με τη σφιχτή πιστωτική πολιτική που ακολουθούν οι τράπεζες έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε πολλές μονάδες, οι οποίες δυσκολεύονται να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων τρίτων χωρών τα οποία παράγονται με χαμηλότερες προδιαγραφές και συνεπώς στοιχίζουν λιγότερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με παλαιότερη απάντηση της Κομισιόν προς τον κ. Γκλαβάκη οι κυριότερες εισαγωγές τροφίμων από την Κίνα αφορούν τις κατηγορίες των αλιευτικών προϊόντων και των υποπροϊόντων τους, ενώ από το 2005 οι κατασχέσεις των προϊόντων αυτών είναι από τις συνηθέστερες περιπτώσεις. Για τη χώρα μας ο κλάδος έχει ιδιαίτερη σημασία αφού κατέχει πανευρωπαϊκά την πρώτη θέση. Η υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα έχει σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη, αποτελεί τον δεύτερο εξαγωγικό κλάδο, αντιπροσωπεύει το 48% της κοινοτικής παραγωγής σε τσιπούρα και λαυράκι και απασχολεί περίπου 9.000 άτομα. Παράλληλα οι ελληνικές επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας αναπτύσσονται και σε χώρες του εξωτερικού εξάγοντας εκτός από τα προϊόντα τους και την τεχνογνωσία παραγωγής. Ο κ. Γκλαβάκης ολοκληρώνοντας πρόσθεσε ότι η πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η οικονομική κρίση να μην αποτελέσει αφορμή για την απώλεια μεριδίων σε ευρωπαϊκές και ξένες αγορές. Η υδατοκαλλιέργεια αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, καθώς λόγω της μείωσης των ιχθυαποθεμάτων θα καλύπτει πάνω από το 50% της παγκόσμιας ζήτησης για ψάρια και οστρακοειδή. H υπηρεσία του ΟΗΕ για τα τρόφιμα και τη γεωργία (FAO), προβλέπει ότι η κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων θα αυξηθεί μέχρι το 2030 κατά 50%. Σε απόλυτους αριθμούς αυτό συνεπάγεται αύξηση της παραγωγής κατά 40 εκ. τόνους που θα καλυφθεί από προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας.

Σχόλια