Η κρίση αναδεικνύει τη φτωχή απόδοση των Οίκων Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

Η κρίση αναδεικνύει τη φτωχή απόδοση των Οίκων Πιστοληπτικής Αξιολόγησης
16 Ιανουαρίου, 2009

Η κρίση αναδεικνύει τη φτωχή απόδοση των Οίκων Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

Με έντονα επικριτικό λόγο, ο Επίτροπος κ. ΜακΓκρίβι έθεσε την αναξιόπιστη λειτουργία και τον αδιαφανή ρόλο των Οίκων Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στο επίκεντρο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, απαντώντας στον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργο Παπαστάμκο. Ο κ. Παπαστάμκος, επανερχόμενος στο ζήτημα της αξιοπιστίας των Οίκων Πιστοληπτικής Αξιολόγησης που είχε θέσει με ερώτησή του προς την Κομισιόν ήδη από τον Ιανουάριο του 2006 και λαμβάνοντας τότε πλήρως καθησυχαστική απάντηση εκ μέρους του κ. ΜακΓρκίβι, ζήτησε από τον Ιρλανδό Επίτροπο να τοποθετηθεί σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η Κομισιόν δεν είχε προβεί στην πρόταση θέσπισης αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου για τους Οίκους σε στάδιο προγενέστερο της χρηματοπιστωτικής κρίσης.Ο Επίτροπος ΜακΓκρίβι τόνισε ότι οι Οίκοι Πιστοληπτικής Αξιολόγησης συνδέονται στενά με τις ρίζες των προβλημάτων τα οποία έχουν εγερθεί στις αγορές «subprime», απαριθμώντας μια σειρά παραγόντων – όπως η σύγκρουση συμφερόντων, οι μη ποιοτικές μεθοδολογίες που ακολουθούν, η αδιαφάνεια, και η ακατάλληλη εσωτερική τους διακυβέρνηση– που εξηγούν τη φτωχή, όπως την χαρακτήρισε, απόδοσή τους. Σύμφωνα με τον Ιρλανδό Επίτροπο το πλαίσιο λειτουργίας των Οίκων Πιστοληπτικής Αξιολόγησης πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα ο Επίτροπος τόνισε ότι: «Η χρηματοοικονομική κρίση φώτισε εκ νέου τους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Από τον Αύγουστο του 2007, οι χρηματοοικονομικές αγορές παγκοσμίως υποφέρουν από μια τεράστια κρίση εμπιστοσύνης. Η χρηματοοικονομική κρίση είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες. Οι Οίκοι Πιστοληπτικής Αξιολόγησης συνδέονται στενά με τα προβλήματα που έχουν εγερθεί στις αγορές «subprime». Η κρίση αναδεικνύει τη φτωχή απόδοση των Οίκων Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Μια εξήγηση μπορεί να βρεθεί στον μη ικανοποιητικό τρόπο με τον οποίο οι Οίκοι διαχειρίστηκαν τις δικές τους συγκρούσεις συμφερόντων, στην έλλειψη ποιότητας των μεθοδολογιών που ακολουθούν, στην ανεπαρκή διαφάνεια στις δραστηριότητές τους ή στην ακατάλληλη εσωτερική διακυβέρνησή τους. Η κρίση των «subprime» απέδειξε ότι το πλαίσιο για τη λειτουργία των Οίκων Πιστοληπτικής Αξιολόγησης πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. Για τον λόγο αυτό, τον Ιούνιο του 2008 ανακοίνωσα ότι η Κομισιόν θα λάμβανε ρυθμιστική δράση στον τομέα αυτό και στις 12 Νοεμβρίου 2008, το Κολλέγιο των Επιτρόπων υιοθέτησε την πρόταση που αφορά στη ρυθμιστική δραστηριότητα των Οίκων Πιστοληπτικής Αξιολόγησης υπό τη σύμφωνη γνώμη αυτού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»

Σχόλια