231107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΜΩΣΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

231107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΜΩΣΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
7 Νοεμβρίου, 2023

231107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΜΩΣΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

Σχόλια