Καλλιέργεια καπνού

Καλλιέργεια καπνού
5 Φεβρουαρίου, 2008

Καλλιέργεια καπνού

Τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος ενισχύσεων για τους καλλιεργητές του καπνού και μετά το 2009 προτείνει με τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ , Ι. Γκλαβάκης, στο πλαίσιο των συζητήσεων που γίνονται στο Ε. Κοινοβούλιο για τον ενδιάμεσο έλεγχο της ΚΑΠ (το λεγόμενο "έλεγχο υγείας") . Υπενθυμίζεται ότι η κοινή οργάνωση αγοράς για τον καπνό προβλέπει από το 2009 τη μεταφορά των πόρων που σήμερα δίδονται σαν επιδοτήσεις στους παραγωγούς από τον πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις), στον λεγόμενο πυλώνα ΙΙ, που περιλαμβάνει διαρθρωτικά μέτρα. Ο κ. Γκλαβάκης εξηγώντας τους λόγους που τον ώθησαν να υποβάλει την σχετική τροπολογία διευκρίνισε ότι "στην Ελλάδα η καπνοκαλλιέργεια σε πολλές περιοχές αποτελεί μονόδρομο και πολλά εδάφη δεν δύνανται να καλλιεργηθούν με τίποτα άλλο. Επιθυμώντας να κρατήσουμε τον αγροτικό πληθυσμό στην ύπαιθρο, πρέπει να φροντίσουμε να διατηρήσουμε την καλλιέργεια του καπνού επεκτείνοντας το καθεστώς των ενισχύσεων και πέρα του 2009 ". ροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ , Συνεχίζοντας τόνισε πως "είναι δίκαιο να εξακολουθήσουν να δίδονται οι ενισχύσεις για τον καπνό, τη στιγμή που συνεχίζονται οι επιδοτήσεις για την πλειοψηφία των υπολοίπων γεωργικών προϊόντων τουλάχιστον μέχρι το 2013, οπότε και θα επανεξεταστεί η διατήρησή τους ή μη. Δεν πρέπει ένα κοινοτικό γεωργικό προϊόν να βρίσκεται υπό διωγμό και οι γεωργοί που ασχολούνται με την καλλιέργειά του να αισθάνονται ότι είναι σε μειονεκτική θέση, συγκρινόμενοι με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αγρότες. Για το λόγο αυτό και με την ευκαιρία της επανεξέτασης της ΚΑΠ, θεωρούμε σκόπιμο να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την αδικία που γίνεται σε βάρος μιας σημαντικής μερίδας των αγροτών μας και να συνεισφέρουμε στην διατήρηση μιας αγροτικής δραστηριότητας, όπως είναι η καπνοκαλλιέργεια. Είμαι αισιόδοξος για την θετική έκβαση του αιτήματος και πιστεύω ότι τελικά οι καπνοπαραγωγοί μας θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις που δικαιούνται".

Σχόλια