Κάπνισμα και κίνδυνοι

Κάπνισμα και κίνδυνοι
11 Ιανουαρίου, 2008

Κάπνισμα και κίνδυνοι

Ο Επίτροπος Υγείας, Μάρκος Κυπριανού αποκαλύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει σοβαρά την εισαγωγή μιας γενικευμένης, τυποποιημένης συσκευασίας για όλα τα προϊόντα καπνού. Η είδηση προκύπτει από απάντηση του Κύπριου Επιτρόπου σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Βακάλη σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές διαφημίσεις προϊόντων καπνού. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προϊόντων καπνού απαγορεύει στη συσκευασία των εν λόγω προϊόντων οποιοδήποτε κείμενο ή ένδειξη που να υπονοεί ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν καπνού είναι λιγότερο επιβλαβές από άλλα. Αντιθέτως, επιτρέπει τις προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους που προκαλεί το κάπνισμα στην υγεία. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι προϊόντα και υποκατάστατα προϊόντων καπνού εξακολουθούν να κυκλοφορούν σε διάφορα κράτη μέλη της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, συνοδευόμενα από άμεσους ή έμμεσους ισχυρισμούς ότι είναι λιγότερο επιβλαβή από τα συμβατικά προϊόντα καπνού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του για τέτοιου είδους παραπλανητικές διαφημιστικές ανακοινώσεις προϊόντων καπνού με την ψήφιση της σχετικής έκθεσης Florenz τον περασμένο Οκτώβριο. Η δε Επιτροπή αναμένεται να ανταποκριθεί εντός του 2008, τροποποιώντας την ισχύουσα νομοθεσία (οδηγία 2001/37/ΕΚ). Προτού προχωρήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις, η Επιτροπή αναμένει τα πορίσματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) σχετικά με τη συσκευασία και την επισήμανση των προϊόντων καπνού. «Οι περιορισμοί που διέπουν τη διαφήμιση προϊόντων καπνού θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί και να απαγορευτούν οι διαφημίσεις σε δημόσιους χώρους - σταθμούς, αεροδρόμια, δρόμους, αλλά και σε προϊόντα, που χρησιμοποιούν συχνά οι διαφημιστές για να προωθούν τα τσιγάρα και συχνά μας προσφέρονται σε εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης, όπως, σταχτοδοχεία, αναπτήρες ή σπίρτα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει μάχη για τον περιορισμό του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους συστήνοντας τη λήψη αυστηρότερων μέτρων, όπως την απαγόρευση πώλησης καπνού σε άτομα κάτω των 18 σε όλη την ΕΕ», δηλώνει ο κ. Βακάλης.

Σχόλια