«Kάρτα του Aγρότη»

«Kάρτα του Aγρότη»
15 Δεκεμβρίου, 2016

«Kάρτα του Aγρότη»

Η Κάρτα του Αγρότη αποτελεί ένα άρτιο τραπεζικό προϊόν με βάση τα σύγχρονα πρότυπα των

τραπεζικών υπηρεσιών, καινοτόμο για την αγροτική οικονομία που στόχο έχει τη χρηματοδότηση

του πυρήνα της αγροτικής παραγωγής. Με την Κάρτα του Αγρότη, ο Έλληνας αγρότης που

δικαιούται Βασική Ενίσχυση (ενίσχυση που χορηγείται σε γεωργούς/κτηνοτρόφους κατ’

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 17 ης Δεκεμβρίου 2013), αποκτά πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την κάλυψη

των βραχυπρόθεσμων συναλλακτικών αναγκών του, μέσω της «προεξόφλησης» μέρους της

Βασικής Ενίσχυσης. Η Κάρτα έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην αντιμετώπιση δύο βασικών

αναγκών του Έλληνα αγρότη και ειδικότερα της ρευστότητας και του κόστους παραγωγής, καθώς

του επιτρέπει, πληρώνοντας μέσω της κάρτας, να μπορεί να διεκδικεί σημαντικές εκπτώσεις.

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας o Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου, δήλωσε «Η Κάρτα του Αγρότη αλλάζει ριζικά τον τρόπο

με τον οποίο μπορεί ο αγρότης να διαχειριστεί την ίδια την παραγωγική του δραστηριότητα. Έχει τη

δυνατότητα να καλλιεργήσει απρόσκοπτα, να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της αγοράς και να μην

δεσμεύεται από το χρόνο καταβολής των ενισχύσεων που δικαιούται. Η Κάρτα του Αγρότη ήταν μια

από τις δεσμεύσεις του προγράμματός μας και μια από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και του ίδιου

του πρωθυπουργού, την οποία πλέον υλοποιούμε. Προσπαθήσαμε, σε συνεργασία με τους

ανθρώπους της τραπεζικής αγοράς, τα χαρακτηριστικά αυτού του τραπεζικού προϊόντος να είναι

συγκεκριμένα και επωφελή ώστε η Κάρτα του Αγρότη να είναι ελκυστική. Θέλω να ευχαριστήσω τα

στελέχη της Eurobank γιατί, όπως μας διαβεβαιώνουν, θα κάνουν ό,τι πρέπει ώστε να διευκολυνθεί

ο αγρότης και να αισθάνεται ασφαλής».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας, σημείωσε:

««Με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,

δίνουμε την ευκαιρία σε κάθε Έλληνα αγρότη που δικαιούται κοινοτική ενίσχυση, να αποκτήσει

πρόσβαση σε χρηματοδότηση τη στιγμή που θα τη χρειαστεί. Η Κάρτα του Αγρότη, είναι ένα

καινοτόμο τραπεζικό προϊόν, που παρέχεται με απλές διαδικασίες, επιτυγχάνει υψηλές διασφαλίσεις

και λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες διαχείρισης κινδύνων. Παράλληλα, οι αγρότες διευκολύνονται

σε μια σειρά αναγκαίων και καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών, που με τη χρήση της κάρτας θα

μπορούν να διεκπεραιώνουν χωρίς να είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν μετρητά.

2

Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, στην προσπάθειά τους

να εξελιχθούν σε επιχειρηματίες της αγροτικής παραγωγής και της οικονομίας, ώστε να

ανταποκριθούν στις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες του εγχώριου και διεθνούς ανταγωνισμού».

Βασικά χαρακτηριστικά

Η Κάρτα του Αγρότη, θα φέρει το λογότυπο του διεθνούς οργανισμού MasterCard Worldwide, θα

διαθέτει ανταγωνιστικό επιτόκιο, μαγνητική πίστα, chip και λειτουργικότητα χρεωστικής ή

πιστωτικής κάρτας πανελλαδικής ισχύος.

Η διάθεσή της αφορά στους αγρότες (γεωργούς - κτηνοτρόφους) δικαιούχους Βασικής Ενίσχυσης

και είναι προαιρετική. Θα διατίθεται μόνο με αίτησή τους στην τράπεζα, στην οποία και θα

δηλώνεται ο τηρούμενος σε αυτή καταθετικός λογαριασμός όπου πιστώνεται η Βασική Ενίσχυση,

το ποσό της οποίας θα αποτελεί ταυτόχρονα και την “εξασφάλιση” της Τράπεζας για τη

χορηγούμενη από αυτή χρηματοδότηση.

Η αίτηση για την «Κάρτα του Αγρότη» θα υποβάλλεται μετά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης

Ενίσχυσης και τον υπολογισμό της Βασικής Ενίσχυσης που δικαιούται ο αγρότης.

Με την κάρτα ο αγρότης θα μπορεί, πριν ακόμα εισπράξει την Βασική Ενίσχυση:

α) Να κάνει αγορές από επιχειρήσεις στις οποίες γίνονται αποδεκτές κάρτες πληρωμών, μέσω

POS, που εμπορεύονται προϊόντα για την κάλυψη γεωργικών αναγκών των παραγωγών

(αγροεφόδια αναλώσιμα, όπως σπόροι, φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, αγροτικό ρεύμα,

καύσιμα - ανταλλακτικά - συνεργείο για αγροτικά μηχανήματα).

β) Να εξοφλεί οφειλές σε πιστοποιημένους φορείς υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

γ) Να εξοφλεί τρέχουσες οφειλές έναντι ΕΛΓΑ, ΟΓΑ και Δημοσίου, δαπάνες έκδοσης και χρήσης

εργοσήμου και το κόστος αίτησης αγροτικών ενισχύσεων.

δ) Να κάνει ανάληψη μετρητών μέχρι ποσοστό 10% του πιστωτικού ορίου του συνδεδεμένου με

την κάρτα λογαριασμού.

Το πιστωτικό όριο θα ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί της Βασικής Ενίσχυσης που δικαιούται κάθε

αγρότης τη συγκεκριμένη χρονιά, θα αφορά στην κάλυψη των ανωτέρω αναγκών του αγρότη και

δεν θα μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτό οι οποιεσδήποτε άλλες οφειλές του αγρότη προς την

τράπεζα.

Σχόλια