Καθυστέρηση στο επίδομα ενοικίου του ΟΕΚ

Καθυστέρηση στο επίδομα ενοικίου του ΟΕΚ
15 Ιουλίου, 2010

Καθυστέρηση στο επίδομα ενοικίου του ΟΕΚ

Με μία χρονική υστέρηση θα ανταποκριθεί ο ΟΕΚ στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει προς τους δικαιούχους του προγράμματος επιδότησης ενοικίου», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.

«Τα τελευταία χρόνια, η αλλαγή στους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, χωρίς την προηγούμενη διερεύνηση των επιπτώσεων που θα επέφεραν στον προϋπολογισμό του Οργανισμού, οδήγησαν σε υπέρογκη αύξηση των απαιτούμενων για την κάλυψη του προγράμματος ποσών, με αποτέλεσμα ο Ο.Ε.Κ. να αναγκαστεί να καταναλώνει πόρους από το αποθεματικό του, για να καλύψει τις ταμειακές του ανάγκες», αναλύει ο ΟΕΚ και καταλήγει:

«Στο πλαίσιο αυτού του προγραμματισμού συνεχίζονται οι διαδικασίες σταδιακής εκταμίευσης ποσών για το σκοπό αυτό.

Σχόλια