ΚΤΕΟ και τα δικυκλα

ΚΤΕΟ και τα δικυκλα
19 Νοεμβρίου, 2007

ΚΤΕΟ και τα δικυκλα

Υποχρεωτικά από ΚΤΕΟ θα περνούν και τα δίκυκλα, όπως όλα τα υπόλοιπα οχήματα με νομο που αναμένεται να ισχύσει από το φθινόπωρο του 2008. Η αρχή θα γίνει με τα «επαγγελματικά» δίκυκλα -ενοικιαζόμενα, κούριερ, τα οποία οδηγούνται από ενοικιαστές και διανομείς, τόσο για την ασφάλεια των ιδίων όσο και για τον περιορισμό της ηχορρύπανσης. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε όλες τις κατηγορίες των δικύκλων, που συνολικά ανέρχονται σε περίπου 2.000.000. Ειδικότερα όσον αφορά στα δίκυκλα, προωθείται η καθιέρωση των περιοδικών τεχνικών ελέγχων και η τήρηση Κάρτας Τεχνικού Ελέγχου Δικύκλων (ΚΤΕΔ), τόσο για τα καινούργια δίκυκλα όσο και για τα μεταχειρισμένα. Επίσης, προωθούνται οι έλεγχοι πεδίου, οι οποίοι θα πραγματοποιούνται από ειδικά κινητά συνεργεία στους δρόμους. Το παράβολο για τους ελέγχους των δικύκλων στα ΚΤΕΟ δεν θα ξεπερνά τα 15 ευρώ, ενώ η Κάρτα Τεχνικού Ελέγχου για τα καινούργια δίκυκλα θα εκδίδεται τέσσερα χρόνια μετά την αρχική έκδοση της άδειας κυκλοφορίας τους και θα ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.

Σχόλια