Μειώσεις μισθών στις ΔΕΚΟ

Μειώσεις μισθών στις ΔΕΚΟ
10 Δεκεμβρίου, 2010

Μειώσεις μισθών στις ΔΕΚΟ

προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομικών, με πλαφόν 4.000 ευρώ (μεικτά) στις αμοιβές των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ αλλά με μέγιστη μείωση συνολικών αμοιβών στο 25%.
Σύμφωνα με διατάξεις του νομοσχεδίου με τίτλο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Προγράμματος Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας» που ρυθμίζουν την εισοδηματική πολιτική των δημόσιων επιχειρήσεων και την πολιτική προσλήψεων στο Δημόσιο προβλέπεται επίσης καθολική εφαρμογή του κανόνα της μίας πρόσληψης ανά πέντε αποχωρήσεις στο δημόσιο τομέα, στις οποίες θα προσμετρώνται τυχόν μετατάξεις από φορείς του ευρύτερου στο στενό δημόσιο τομέα.
Το νομοσχέδιο, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, προβλέπει ότι για το 2011 μειώνονται κατά 15% σε σχέση με το 2010 οι συμβάσεις προσωπικού με σχέση ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου.

Μειώσεις αποδοχών στις ΔΕΚΟ

Το σχέδιο νόμου ρυθμίζει επίσης την εισοδηματική πολιτική για τις ΔΕΚΟ από την 1η Ιανουαρίου 2011 ως εξής:

Θέσπιση ανώτατου πλαφόν 4.000 ευρώ τον μήνα (μικτά) υπολογιζόμενα σε δωδεκάμηνη βάση. Εξαιρούνται Πρόεδροι, Διοικητές και Διευθύνοντες Σύμβουλοι (για τους οποίους ισχύει το πλαφόν που είχε οριστεί με τον νόμο 3833/2010). Η ρύθμιση αυτή αφορά περίπου το 10% των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ συνολικά. Μείωση αποδοχών κατά 10% σε αποδοχές που ξεπερνούν τα 1.800 ευρώ τον μήνα (μικτά). Απαλλάσσονται τα επιδόματα οικογενειακής κατάστασης και ανθυγιεινής εργασίας. Η ρύθμιση αυτή αφορά προοδευτικά (ξεκινώντας από οριακές μειώσεις στις αποδοχές και φτάνοντας στη μέγιστη μείωση του 10%) σε περίπου 89% των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ. Μόνο 11% των υπαλλήλων ΔΕΚΟ έχουν μηνιαίες μικτές αποδοχές κάτω από 1800 ευρώ. Σε επίπεδο φορέα, θέσπιση ανώτατης δαπάνης 10% επί των συνολικών δαπανών μισθοδοσίας για αμοιβές όπως υπερωριακής εργασίας, υπερεργασίας, εκτός έδρας, οδοιπορικών, καθώς και εργασίας τις εξαιρέσιμες μέρες. Η ρύθμιση αυτή θα επηρεάσει τους υπαλλήλους ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση θα κατανείμει τις αμοιβές. Μέγιστη δυνατή μείωση συνολικών αμοιβών ενός εργαζόμενου 25%.

Παραδείγματα εισοδηματικής πολιτικής ΔΕΚΟ με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου:

1. Για τη μέγιστη δυνατή μείωση 25%:
Παράδειγμα Α

Α) Μεικτές αμοιβές 2010: 5.856 ευρώ
Β) Με το νέο πλαφόν θα έπρεπε να είναι: 4.000 ευρώ ( - 31.7%)
Γ) Προσαρμογή με βάση το 25%: 4.392 ευρώ (-25% του 5856)

Παράδειγμα Β

Μεικτές αμοιβές 2010: 3.200 ευρώ
Μέγιστη δυνατή μείωση στα: 2.400 ευρώ (-25% επί του 3.200)

2. Για το πλαφόν 4.000 ευρώ:

Παράδειγμα Για αμοιβή το 2010 από 4.001 ευρώ μέχρι 5.333 ευρώ, η νέα αμοιβή 2011 μειώνεται στα 4.000 ευρώ.

3. Για τη μείωση 10% σε αποδοχές άνω των 1.800 ευρώ

Α) Αμοιβή 2010 από 1801-2000 ευρώ

Νέα αμοιβή 2011: 1800 ευρώ

Β) Αμοιβή 2010: 2200 ευρώ

Νέα αμοιβή 2011: 1980 ευρώ

4. Για τις αμοιβές σε επίπεδο φορέα για υπερωριακή εργασία:

Σύνολο αμοιβών φορέα 200 εκατ. ευρώ

Σύνολο αμοιβών για υπερωρίες 50 εκατ. ευρώ

Νέο δυνατό σύνολο αμοιβών για υπερωρίες 20 εκατ. ευρώ

Οικονομική εποπτεία ΔΕΚΟ

Οι ρυθμίσεις για οικονομική εποπτεία των ΔΕΚΟ περιλαμβάνουν:

-Κατάργηση εξαιρέσεων κεφαλαίου Α, επέκταση εφαρμογής του νόμου 3429/2005. Κριτήριο για την ένταξη στο κεφάλαιο Α είναι η πλειοψηφική συμμετοχή του δημοσίου σε ΝΠΙΔ (μη εισηγμένα στο ΧΑΑ και συνδεόμενα με αυτά) εκτός και αν η διοίκηση και διαχείριση δεν ασκούνται από το δημόσιο.
-Ένταξη στο πεδίο εποπτείας του Υπουργείου Οικονομικών των ΔΕΚΟ και των ΝΠΙΔ που υπάγονται στην Γενική Κυβέρνηση (η ένταξη αυτή αφορά μόνο στο σκέλος της οικονομικής τους εποπτείας, η λειτουργική εποπτεία παραμένει στα καθ' ύλην αρμόδια υπουργεία). Μεταξύ των "νέων" επιχειρήσεων που θα υπάγονται στην οικονομική εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών είναι το Αττικό Μετρό, η Εγνατία Οδός, η ΕΡΤ, το Κτηματολόγιο ΑΕ, το ΤΡΑΜ.
-Υποβολή τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων ελεγμένων από Ορκωτούς Ελεγκτές και δυνατότητα επιβολής της υποχρέωσης για συνεπή παροχή οικονομικών δεδομένων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ακόμη και με διακοπή της χρηματοδότησης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
«Με δεδομένη την βούληση της κυβέρνησης να μην γίνουν απολύσεις και να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας σε τομείς όπως οι αστικές συγκοινωνίες, δημιουργούνται δύο σημαντικά πεδία παρεμβάσεων» αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου, συνεχίζοντας: «Το πρώτο έχει ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην οικονομική διαχείριση των ΔΕΚΟ με στόχο των εξορθολογισμό όλων των δαπανών και το δεύτερο αφορά στην εισοδηματικής πολιτική που θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2011».
Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονομικών χαρακτηρίζει επιτακτική την ανάγκη για παρέμβαση με στόχο την εξυγίανση και τη συγκράτηση και μείωση των δαπανών στις ΔΕΚΟ, αναφέροντας πως τα τελευταία πέντε χρόνια τα συσσωρευμένα ελλείμματα (χρέος) - μόνο των 11 πιο ζημιογόνων ΔΕΚΟ - έχει υπερδιπλασιαστεί από 5,6 δισ. ευρώ σε 13,2 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, τα ετήσια ελλείμματα των ΔΕΚΟ που σήμερα εποπτεύονται από την Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ που Υπουργείου Οικονομικών ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ και οι δαπάνες μισθοδοσίας έχουν αυξηθεί κατά περίπου 9% τα τελευταία τρία χρόνια τη στιγμή που η απασχόληση μειώθηκε κατά περίπου 6%, σύμφωνα με το υπουργείο.
Το ΥΠΟΙΚ αναφέρει επίσης πως ο δείκτης μισθολογικού κόστους προς έσοδα είναι περίπου 80% ενώ για πέντε μεγάλες ΔΕΚΟ το μισθολογικό κόστος ξεπερνά τα έσοδα (το 2009 στην ΕΘΕΛ ήταν 164% των εσόδων, στον ΗΛΠΑΠ 147,5%, στην ΕΑΣ 143,9%, στον ΗΣΑΠ 110,4% και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ 109,8%).
«Η μέση ετήσια αμοιβή στις ΔΕΚΟ το 2009 ξεπερνούσε τα 40.000 ευρώ και είναι 100% (διπλάσια) από τη μέση αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα και 40% υψηλότερη από τη μέση αμοιβή στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα» αναφέρει το υπουργείο.
Ειδικότερα, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, η δημοσιονομική επιβάρυνση από τις ΔΕΚΟ συνοψίζεται στα εξής:
-Τα αποτελέσματά τους προστίθενται στο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης
-Επιχορηγούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι στη Γενική Κυβέρνηση ως στατιστικό δημοσιονομικό μέγεθος)-Παρουσιάζουν αποτελέσματα με βάση ειδικούς πόρους που έχουν θεσπιστεί προς όφελός τους σε βάρος των πολιτών, καταναλωτών και φορολογούμενων.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια