Μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα;

Μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα;
21 Ιανουαρίου, 2009

Μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα;

Μετά τις τροπολογίες για πρόσληψη ανέργων του ΟΑΕΔ στο Δημόσιο, το υπουργείο Απασχόλησης μελετά και άλλα μέτρα ανάλογου κοινωνικού χαρακτήρα, όπως πρόωρη συνταξιοδότηση ανέργων. Επιπλέον, προωθεί επιτάχυνση διαδικασιών για την έκδοση σύνταξης, ακόμη και σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης για να αναστρέψει το εις βάρος της κλίμα επιχειρεί μια σειρά μέτρων με μεγάλη κοινωνική απήχηση. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Το Βήμα, σε αυτά περιλαμβάνονται:

1. Αλλαγή στο ισχύον καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης, ώστε να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση μιας συνταξιοδοτικής απόφασης. Το καθεστώς απονομής μιας σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση είναι χρονοβόρο καθώς έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που απαιτούνται ακόμη και δύο χρόνια προκειμένου ένας ασφαλισμένος να λάβει τη σύνταξή του. Ταυτόχρονα το τελικό ποσό της σύνταξης με διαδοχική είναι σαφώς μικρότερο από το ποσό που θα εξασφάλιζε ένας ασφαλισμένος αν είχε μόνο ένα ασφαλιστικό ταμείο.

2. Επιτάχυνση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση της σύνταξης, κρίνεται ότι πρέπει να περιοριστεί ακόμη περισσότερο ο απαιτούμενος χρόνος.

3. Ταυτοχρόνως η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση ορισμένων φιλολαϊκών ρυθμίσεων, όπως η συνταξιοδότηση με 3.500 ημέρες ασφάλισης.

4. Επίσης εξετάζει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης ανέργων με μειωμένη σύνταξη, καθώς και την αναγνώριση ενσήμων προκειμένου να συμπληρώσουν τον ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για να συνταξιοδοτηθούν.

Σχόλια