Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καινοτομία: Νέες προοπτικές μετά το 2007

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καινοτομία: Νέες προοπτικές μετά το 2007
1 Οκτωβρίου, 2007

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καινοτομία: Νέες προοπτικές μετά το 2007

* Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καινοτομία: Νέες προοπτικές μετά το 2007

Ο εκπρόσωπος της Πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου, κ. Antunes, απαντώντας σε προφορική ερώτηση της Ευρωβουλευτού της Ν.Δ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου για τους στόχους των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην καινοτομία, αναφέρθηκε στα στοιχεία του ΟΟΣΑ και στο ενδεικτικό ποσοστό επενδύσεων 3% σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο, το 2002, στη Βαρκελώνη.

Η δράση για προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, προτεραιότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών, χρησιμοποιεί ως εργαλεία το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, το Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, σε συνάρτηση με τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανήκουν στους κύριους δικαιούχους των προγραμμάτων αυτών. Στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα (FP7), υπό τη θεματική "Συνεργασία", η συμμετοχή των ΜΜΕ μπορεί να φτάσει το 15%. Η εγκατάσταση των ΜΜΕ σε ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, αν και τυγχάνει ιδιαίτερης υποστήριξης δια των διαρθρωτικών ταμείων, είναι δυνατό να βοηθείται στο πλαίσιο της "Συνεργασίας", εξασφαλίζοντας υποδομές σε συγκοινωνίες, εφοδιασμό σε ενέργεια, μείωση του ψηφιακού χάσματος κ.λπ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συναποφασίζουν δράσεις, όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Καινοτομία και Τεχνολογία και η πρωτοβουλία EuroSTARS, που προωθεί καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά τα τέλη του 2007, μετά από ευρεία διαβούλευση, αναμένεται η κατάθεση πρότασης της Ε. Επιτροπής για ένα Στρατηγικό, Ενεργειακό και Τεχνολογικό Σχέδιο Δράσης, που θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε μια νέα προσέγγιση βιομηχανικής πολιτικής στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Οι ΜΜΕ θα διαδραματίσουν άλλωστε κομβικό ρόλο σε καινοτομίες για τις κλιματικές αλλαγές.

Ενδεικτικά, αναφέρεται η πρωτοβουλία BONUS, που συντονίζει θαλάσσιες έρευνες στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Το Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στη Λισαβόνα, τον Ιούλιο 2007, αποδέχθηκε την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας για διατήρηση του ποσοστού 3% για την Έρευνα και Ανάπτυξη και προσέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, στην επάρκεια της ενέργειας και στη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Παράλληλα, η Πορτογαλική Προεδρία προσδοκά να συμβάλει στη λήψη ειδικών μέτρων στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και εκείνον της Κοινωνίας της Πληροφορίας, οι οποίοι αποτελούν βασικούς συντελεστές της επίτευξης υψηλότερων ποσοστών καινοτομίας.

Η Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, σχολιάζοντας την απάντηση της Πορτογαλικής Προεδρίας, τόνισε τη σημασία της ορθής διακυβέρνησης και του τομεακού καταμερισμού των ευθυνών και των δραστηριοτήτων, προκειμένου και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν ζωτικό χώρο για τις δραστηριότητές τους.

 

Σχόλια