ΜΗΝΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8 Μαρτίου, 2011

ΜΗΝΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η σημερινή γιορτή δεν είναι μόνο ημέρα της γιορτής των γυναικών. Είναι μία γιορτή ολόκληρης της ανθρωπότητας που επισημαίνει τις χρόνιες προσπάθειες των γυναικών για να απεγκλωβιστούν από 'τις φαλοκρατικές κοινωνίες και αντιλήψεις' και να πετύχουν την πλήρη και ουσιαστική χειράφετησή τους. Κάθε χρόνο θα πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι η 'Ισονομία', 'Ισοπολιτεία', 'Ισότητα' δεν αποτελούσαν παλιότερα δικαίωμα για τις γυναίκες. Ήταν απλά μία κατάκτηση, μία διεκδίκηση που δεν έχει αποκτηθεί πλήρως ακόμα και σήμερα. Σίγουρα, η θέση των γυναικών στη δημόσια σφάιρα έχει αλλάξει αρκετά. Ωστόσο, ακόμα και σήμερα,οι γυναίκες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τόσο θεσμικά όσο και συνειδησιακά προβλήματα σε σχέση με τους άνδρες. Πολλές φορές στη συνειδήσεις μας καλλιεργείται η πεποίθηση ότι μια δουλειά είναι μόνο ανδρική ή γυναικεία, ή μία θέση κύρους είναι προνόμιο μόνο των ανδρών. Το φετινό μήνυμα για αυτή την πραγματικά σημαντική γιορτή είναι ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας ώστε οι γυναίκες κάθε ηλικίας να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες τόσο στα εργασιακά όσο και στα θεσμικά αλλά και γενικότερα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δράσης.Ως πολιτικός καθημερινά δίνω και θα δίνω αγώνες, ενάντια σε κάθε αναχρονιστική αντίληψη με σκοπό την ισότιμη αντιμετώπιση της γυναίκας στη δημόσια σφαίρα.

Σχόλια