Μόνο τρεις οι γυναίκες στο νέο σχήμα

Μόνο τρεις οι γυναίκες στο νέο σχήμα
8 Ιανουαρίου, 2009

Μόνο τρεις οι γυναίκες στο νέο σχήμα

Από τον Τομέα Γυναικών του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με το έλλειμμα παρουσίας γυναικών στη νέα κυβέρνηση, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Χωρίς την είσοδο νέων γυναικών σε θέσεις υπουργών και υφυπουργών στη νέα κυβέρνηση έγινε ο «πολυδιαφημισμένος» ανασχηματισμός. Στη νέα, όπως και στη προηγούμενη, κυβέρνηση υπάρχουν μόνο τρεις γυναίκες οι οποίες «κατόρθωσαν» να διατηρηθούν στη θέση τους, σε σύνολο 42 υπουργών και υφυπουργών, ποσοστό 7% επί του συνόλου. Είναι η πιο χειροπιαστή απόδειξη για το πώς αντιλαμβάνεται ο κ. Καραμανλής την θέση της γυναίκας στην κοινωνία και ειδικότερα σε θέσεις και ρόλους ευθύνης. Είναι φανερό ότι το θέμα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε κέντρα λήψης αποφάσεων είναι εκτός του αξιακού πλαισίου του πρωθυπουργού - που φαίνεται να εμφορείται από αναχρονιστικές, μεσαιωνικές απόψεις σε θέματα γυναικείων δικαιωμάτων - και σε κάθε περίπτωση είναι εκτός των κριτηρίων που κυριάρχησαν στις επιλογές του για τη νέα κυβέρνηση.

Σχόλια