Μπλόκο στις ενημερότητες για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Μπλόκο στις ενημερότητες για τους ελεύθερους επαγγελματίες
1 Μαρτίου, 2011

Μπλόκο στις ενημερότητες για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Μπλόκο στη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ θέτει εγκύκλιος της διοίκησης,ακόμη και στην περίπτωση που αυτοί είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς τον Οργανισμό. Σύμφωνα με εγκύκλιο, ο αυτοαπασχολούμενος ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ, που απασχολεί προσωπικό το οποίο ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κύρια σύνταξη και στο ΕΤΕΑΜ για επικουρική σύνταξη, δεν θα μπορεί να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα, επειδή πχ θέλει να θεωρήσει βιβλία και στοιχεία στη Δ.Ο.Υ., αν δεν προσκομίσει βεβαίωση του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ ότι δεν οφείλει εισφορές για το προσωπικό του ή ότι έχει ρυθμίσει τις οφειλές του στα παραπάνω Ταμεία και τηρεί τις ρυθμίσεις του. Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός ισχύει και για ασφαλισμένους που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους στον ΟΑΕΕ.
Ακόμη, ότι στην περίπτωση που ο εν λόγω ασφαλισμένος είναι και ασφαλισμένος στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ θα πρέπει να ελέγχουν και ότι δεν οφείλει εισφορές και στον Κλάδο αυτό.
Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο, (Νόμος 3863 άρθρο 58), στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση αποπληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, χορηγείται βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας διάρκειας ενός μηνός για θεώρηση περιορισμένου αριθμού βιβλίων και στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στην οποία υπάγεται το προσωπικό των επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολούμενος. http://www.marketbeast.gr/epixeiriseis/1154-blokos-stis-enimerotites-gia-tous-eleftherous-epaggelmaties.html

Σχόλια