ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΕ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΕ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
20 Φεβρουαρίου, 2024

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΕ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Επανέρχεται για τρίτη φορά με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος
Αμπελοκήπων-Μενεμένης στο θέμα της μετονομασίας της οδού Λαγκαδά σε οδό Μίκη
Θεοδωράκη.
Η εμμονή της αρμόδιας επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και η
από πλευράς της απόρριψη του αιτήματος μετονομασίας είναι μη νόμιμη. Συνιστά πρόδηλη
παράβαση του αρ. 102 του Συντάγματος διότι προβαίνει όχι σε έλεγχο νομιμότητας αλλά σε
ανεπίτρεπτο έλεγχο σκοπιμότητας.
Επανερχόμαστε λοιπόν, ύστερα από την νέα πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης προκειμένου να δικαιωθούμε και οι 4 δήμοι.

Σχόλια