Νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα

Νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα
28 Ιανουαρίου, 2009

Νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα

Το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα του υπουργείου Απασχόλησης για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 παρουσίασε η Φάνη Πετραλιά. Kατά την υπουργό, το συνολικό ποσό του προγράμματος θα φτάσει τα 3,1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο από το πρόγραμμα αυτό θα ωφεληθούν 290.000 άνεργοι, 275.000 εργαζόμενοι, 54.000 άτομα ευπαθών ομάδων και σε ετήσια βάση 15.700 γυναίκες. Ο γγ διαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων Κωνσταντίνος Τσουτσοκλίδης αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του προηγούμενου επιχειρησιακού προγράμματος, κάνοντας λόγο για απορρόφηση της τάξης του 96%. Επίσης, μετά από εισήγηση του διοικητή του ΟΑΕΔ Γ.Βερναδάκη εγκρίθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο του Οργανισμού για το 2009.

Σχόλια