Οι επτά σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα τα αλλάξουν όλα στο Δημόσιο -Μόνιμη η κινητικότητα

Οι επτά σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα τα αλλάξουν όλα στο Δημόσιο -Μόνιμη η κινητικότητα
23 Απριλίου, 2014

Οι επτά σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα τα αλλάξουν όλα στο Δημόσιο -Μόνιμη η κινητικότητα

Αλλάζουν όλα στο Δημόσιο με την εφαρμογή 7 σημαντικών μεταρρυθμίσεων, που έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι οποίες μάλιστα αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2014. Σύμφωνα με το Έθνος, ο υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα έθεσε νέα ατζέντα για τις αλλαγές στο Δημόσιο, όπου αποφεύχθησαν οι ποσοτικοί στόχοι και τέθηκαν ποιοτικές παράμετροι για την αλλαγή στο κράτος. Οι επτά αλλαγές που προωθούνται έως το τέλος του 2014 ώστε άμεσα να ξεκινήσει η εφαρμογή τους είναι οι εξής: Μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμός του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας θα περιλαμβάνει την καταγραφή των κενών θέσεων σε όλο το Δημόσιο με βάση τα σχέδια στελέχωσης των υπηρεσιών, και την προκήρυξη πανελλαδικού διαγωνισμού υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ, δύο ή τρεις φορές το χρόνο. Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να μετακινηθούν θα καταθέτουν αίτηση στις υπηρεσίες όπου ανήκουν προκειμένου να λάβουν άδεια για τη μετακίνησή τους. Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων με γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη μέσω ΑΣΕΠ Νέο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων – σύνδεση μισθού με παραγωγικότητα – εξορθολογισμός μισθολογίου το οποίο προβλέπει βαθμολόγηση βάσει ποσόστωσης προκειμένου να μη λαμβάνουν όλοι «άριστα» όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις τα ανώτατα ποσοστά έχουν ορισθεί ως εξής:
Με βαθμούς 9 έως 10 αξιολογείται έως και το 255 των υπαλλήλων σε κάθε διεύθυνση Με βαθμούς 7 έως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% Με βαθμούς 1 έως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% Ελεγχος των πειθαρχικών και των μονιμοποιήσεων συμβασιούχων. Οι υπάλληλοι που θα εντοπιστούν να έχουν μονιμοποιηθεί χωρίς να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα θα απολυθούν από το Δημόσιο. Καταγραφή και αξιολόγηση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και όπου διαπιστώνονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων θα γίνουν καταργήσεις ή συγχωνεύσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα και τις απολύσεις προσωπικού. Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. φύλαξη κτιρίων) Μείωση γραφειοκρατίας – αναβάθμιση των ΚΕΠ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ για την άρση των διοικητικών βαρών κατά 255 σε 13 τομείς της οικονομίας, που λειτουργούν ανασταλτικά για την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και ενισχύουν τα φαινόμενα διαφθοράς.

Σχόλια