«Παπαγαλία» και φορτωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα

«Παπαγαλία» και φορτωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα
6 Μαΐου, 2008

«Παπαγαλία» και φορτωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα

Πρόγραμμα σπουδών που δεν ευνοεί την κριτική σκέψη αλλά την «παπαγαλία», φορτωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα και ανεπαρκείς υποδομές αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Το περιεχόμενο των βιβλίων είναι προσανατολισμένο στη «λογική της αγοράς και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας» και όχι στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, όπως προκύπτει από έρευνα του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ σε 1.475 εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν σε ποσοστό 82% ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Παράλληλα, θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στη σύνταξη των σχολικών βιβλίων, ενώ μικρό είναι το ποσοστό των καθηγητών που αποδέχονται την πρακτική του ενός βιβλίου. Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν σαφή προτίμηση στην ύπαρξη ενός βιβλίου που θα προσφέρει πολλαπλή πρόσβαση στη γνώση μέσω καλά οργανωμένων σχολικών βιβλιοθηκών (54,6%).

Σχόλια