Παραιτήθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μανώλης.

Παραιτήθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μανώλης.
31 Αυγούστου, 2009

Παραιτήθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μανώλης.

Παραιτήθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μανώλης.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Σύντομο βιογραφικό 

Γεννήθηκε στο Αραχναίο Αργολίδας στις 31 Οκτωβρίου 1950.
Είναι έγγαμος με τη Γεωργία Μανώλη-Κοντογεωργίου. Έχει μια κόρη και ένα γιο.

Επάγγελμα: Τεχνολόγος – Μηχανικός Ο.Τ.Ε.

Σπουδές: Έχει πτυχίο Τεχνολόγου Μηχανικού.

Διεύθυνση: Γραφεία: Βουλής 4, 10562, Αθήνα, Τηλ. 210 3706231, 210 3230680, Φαξ. 210 3706031, Παπαρηγοπούλου 2, 21200, Άργος, Τηλ. 27510 69577, Φαξ. 27510 69578, Θεσσαλονίκης 9, 21100, Ναύπλιο, Τηλ. 27520 29622, Φαξ. 27520 97990.

 Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

2004 Εκλέγεται πρώτος Βουλευτής στο Νομό Αργολίδας με τη Ν.Δ.
2007 Επανεκλέγεται πρώτος Βουλευτής στο Νομό Αργολίδας με τη Ν.Δ.

Πολιτικές - κοινωνικές δραστηριότητες

1998-2004 Γενικός Γραμματέας Γ.Σ.Ε.Ε..
1998–2004 Μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1995-1997 Αντιπρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας.
1986 Ιδρυτικό Μέλος της ΚΙΠΑΕΑ (Κίνηση Ειρήνης) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Επιτροπές της Βουλής Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Θέση: Μέλος

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών Θέση: Μέλος

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος Θέση: Μέλος

Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων Θέση: Μέλος

- Υποεπιτροπή υδατικών πόρων Θέση: Μέλος

Σχόλια