Πλήρης εφαρμογή ψηφιακής κάρτας και πρόστιμα από 1ης Οκτωβρίου

Πλήρης εφαρμογή ψηφιακής κάρτας και πρόστιμα από 1ης Οκτωβρίου
6 Σεπτεμβρίου, 2022

Πλήρης εφαρμογή ψηφιακής κάρτας και πρόστιμα από 1ης Οκτωβρίου

Για την 1η Οκτωβρίου μετατίθεται η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ στα οποία απασχολούνται περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι. Ηδη, κατά την πρώτη φάση εφαρμογής μιας εμβληματικής μεταρρύθμισης, τα αποτελέσματα κρίνονται ως απόλυτα ενθαρρυντικά: περισσότεροι από 9 στους 10 εργαζομένους στους δύο συγκεκριμένους κλάδους έκαναν χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας κατά το διάστημα 1η Ιουλίου – 31η Αυγούστου 2022 (ποσοστό 92,5%). Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στην περίπτωση των σούπερ μάρκετ, όπου η ψηφιακή μέτρηση του χρόνου εργασίας εφαρμόστηκε σε ποσοστό 94,4% του συνόλου των εργαζομένων (ήτοι σε 83.280 άτομα από τα συνολικά 88.966 που εργάζονται στα σούπερ μάρκετ). Αλλά και στις τράπεζες το ποσοστό ανέρχεται σε 86,7%, που αντιστοιχεί σε 25.717 εργαζομένους από τους συνολικά 32.163 που απασχολούνται στο σύνολο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Το περιθώριο ενός μηνός δόθηκε από το υπουργείο Εργασίας προκειμένου παράλληλα με την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να προχωρήσουν και στην ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο, από την 1η Οκτωβρίου όλες οι τράπεζες και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να διαθέτουν και να λειτουργούν ένα πραγματικό ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Από την 1η Οκτωβρίου, άλλωστε, οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασία θα οδηγούν και στην επιβολή προστίμων, καθώς σύμφωνα με τον νόμο αλλά και την πρόσφατη απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, εάν κατά τον επιτόπιο έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας σε επιχείρηση διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζομένου δεν είναι ενεργοποιημένη, θα επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει ενεργοποιημένη ψηφιακή κάρτα. Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών, διαπιστωθεί η ίδια παράβαση, επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 15 ημερών.

Στην πράξη, οι εργοδότες θα πρέπει παράλληλα με την ψηφιακή καταγραφή εισόδου – εξόδου του εργαζομένου, να υποβάλουν δηλώσεις με τις οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα «Εργάνη» για την κάθε μεταβολή τόσο της εργασιακής σχέσης όσο και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Οι δηλώσεις αυτές, για παράδειγμα, θα δείχνουν αν ο εργαζόμενος απασχολείται 40 ώρες την εβδομάδα ή όχι, αν η εργασία είναι 5ήμερη ή 6ήμερη ή ακόμη κι αν ο εργαζόμενος δικαιούται διαλείμματος εντός του ωραρίου ή όχι. Θα δηλώνονται επίσης, εάν το εβδομαδιαίο ωράριο είναι σταθερό ή τροποποιείται ανά ημέρα (υποβάλλονται πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους). Τέλος, εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός που ακολουθεί τον μήνα χορήγησής τους, θα δηλώνονται ακόμη και οι άδειες. Σε περιπτώσεις μεταβολών στον χρόνο εργασίας (υπερωρίες ή υπερεργασία) τα στοιχεία υποβάλλονται πριν από τη μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

 

ΠΗΓH

Σχόλια